Terug naar de startpagina

Bronnen: 

Lied van een tokŤh. Vertellingen uit voormalig Nederlands-IndiŽ

Aeckerlin, Tjaal e.a.

2004

Korte samenvatting der postale geschiedenis van ZO-Azie tijdens de Japanse bezetting

??

19??

Een Ereschuld, essays uit De Gids over ons koloniaal verleden

Aerts, Remieg en Th. Duquesnoy (red.)

1993

'Renville', als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen

Agung, Ide Anak Agung Gde

1980

Geschiedenis van Zuid-Afrika

Aitton, D.

1897

Architectuur & Stedebouw in IndonesiŽ 1870 / 1970

Akihary, Huib

1990

De kleurrijke wereld van de VOC, 1602-2002; nationaal jubileumboek VOC

Akveld, Leo & Els M. Jacobs

2002

Namen noemen

Alberts, A.

19??

Per Mailboot naar de Oost

Alberts, A.

1979

Een kolonie is ook maar een mens

Alberts, A.

1989

Conclusies en resoluties der Conferentie te Malino

Alg.Regeerings Comm. voor Borneo en de Groote Oost

194?

De Kerke Christie te Batavia

Algra, A.

1946

De Gereformeerde kerken in Nederlands-IndiŽ / IndonesiŽ

Algra, A.

196?

Van proclamatie tot onwankelbare eenheidsstaat. De Republiek Indonesie 1945-1950

Andi Lolo, T.R. (red.)

2002

De V.O.C. in de Indonesische Archipel: handeldrijven en koloniseren

Andi Lolo, T.R. (red.)

2002

Groeiend Wantrouwen, Onderwijsbeleid in Ned.-IndiŽ onder G.G. D.Fock

Anrooij, Francien van

2000

Van klerk tot goeverneur of het leven en het bestuur van Goeverneur Rijk Tulbagh

Arbez, D'

1919

Troostmeisjes. verkrachting in naam van de keizer

Ars, Brigitte

2000

Bahasa Indonesia. Praktisch leerboek voor beginners

Arsath Roíis, J. Muh.

1980

Ontglipt verleden, deel I

Baal, J. van

1985

Ontglipt verleden, deel II

Baal, J. van

1989

Geschiedenis van IndonesiŽ

Baardewijk, F. e.a.

1998

Het proces Sneevliet 1917

Baars, A. en H. Sneevliet

1991

Nostalgische reis door modern IndonesiŽ, op doortocht in Bali, Lombok en Java

Baars, Marco

2002

De njai. Het concubinaat in Nederlands-IndiŽ

Baay, Reggie

2008

De Gouvernements Marine in het voormalige Nederlands-IndiŽ 1861-1949

Backer Dirks, F.C.

1986

Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, deel 91

Baelde, M. e.a. (red.)

1976

Indie ontdekt, Expedities en onderzoek in de Oost en de West

Bakels, Jet en Nico de Jonge

2001

Naar  de Indische Wonderwereld met Jan Huyghen van Linschoten

Balen, W.J. van

1941

Rumphius, de blinde ziener van Ambon

Ballintijn, G.

1944

De IndonesiŽ-weigeraars

Bals, Kees, Martin Gerritsen

1989

Katholieken en de Indonesische Revolutie

Bank, Jan

1983

De Excessennota

Bank, Jan

1995

Oost-IndiŽ gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC

Barend-van Haeften, Marijke

1992

De Kaap: Goede Hoop halverwege IndiŽ

Barend-van Haeften, Marijke & Bert Paasman

2003

Bestemming Jakarta. Het herstel der Nederlands-Indonesische betrekkingen

Barkman, C.D.

1993

Oorlogsdocumentatie '40-'45, Vijfde jaarboek

Barnouw, N.D.J. e.a. (red)

1994

Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie in de VOC-tijd

Bartels, M.H. e.a. (red.)

2002

Singapore & Malaysia World Travel Map

Bartholomew

1997

Geschiedenis van het moderne imperialisme (tijdvak Ī 1880- Ī 1906)

Bartstra, J.S.

1925

Balans van Beleid: Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlands-IndiŽ

Baudet, H.  & Brugmans

1961

Handelswereld en wereldhandel; honderd jaren internatio

Baudet, H. (red.)

1963

Het Nederlands belang bij IndiŽ

Baudet, H.  & Fennema

1983

Het Indische Leven

Bauduin, D.C.M.

1941

Liefde en dood op Bali

Baum, Vicki

1953

Cornelis van Vollenhoven 1874-1933

Beaufort, HenriŽtte L.T. De

1954

IndonesiŽ, maandblad Wending, voor evangelie en cultuur

Beerling, R.F., e.a.

1949

De demografische geschiedenis van de Indische Nederlanders

Beets, Gijs e.a.

2002

De Verre Oorlog

Beets, N.

1981

De Philips Omroep Holland IndiŽ (PHOHI), 1933-1940. Overheidscensuur op een koloniale radiozender.

Beijering, Marjan

1994

IndonesiŽ ABC

Berg, Bernard van den

1992

De problematiek van het Bahasa-Indonesia experiment

Berg, C.C.

1951

IndiŽ-IndonesiŽ in honderd gedichten

Berg, Joop van den (sam.)

1984

Soebatten, sarongs en sinjo's

Berg, Joop van den

1990

In IndiŽ geweest; Maria DermoŻt, H.J. Friedericy, Beb Vuyk

Berg, Joop van den, e.a. (red)

1990

De Wajang-Foxtrot

Berg, Joop van den

1992

Het Verloren Volk, een geschiedenis van de Banda-eilanden

Berg, Joop van den

1995

Karel Frederik Holle

Berge, Tom van den

1998

Voor onze jongens een sigaar. 'Een geschiedenis van het Nederlandsch Indisch Roode Kruis.' (1870-1945)

Bergen, Leo van

19??

Een Menslievende en Nationale Taak. Oorlog, kolonialisme en het Rode kruis in Nederlandsch-IndiŽ 1870-1950

Bergen, Leo van

2004

Borobudur

Bernet Kempers, A.J.

195?

Het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ

Beus, J.G. de

1987

Bronbeek, Tempo Doeloe der liefdadigheid

Bevaart, Willem

1998

Nederland staat terecht in IndonesiŽ

Beynon, H.C.

1956

Verboden voor honden en inlanders.

Beynon, H.C.

1995

Verdreven doch niet verslagen. Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog

Bezemer, K.W.L.

1967

Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ

Bezemer, T.J.

1921

De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730

Biewenga, Ad

1999

Vaarwel, tot betere tijden

Bijkerk, J.C.

1973

De laatste landvoogd, Van Mook en het einde van de Ned. invloed in IndiŽ

Bijkerk, J.C.

1982

De Colombo-tragedie

Bijkerk, J.C.

1991

Rondom de Buitenzorgse troon

Bijl de Vroe, C.L.M.

1980

Nieuw Guinea

Bijlmer, H.J.T.

194?

IndiŽ verloren. Nederland en het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog in AziŽ

Bingen, Erik

1999

IndonesiŽ Nu. Nieuwe indrukken.

Blankenstein, M. van

1953

De koloniale vertoning; Nederland en IndiŽ op de wereldtentoonstellingen (1880-1931)

Bloembergen, Marieke

2002

Koloniale inspiratie

Bloembergen, Marieke

2004

De muiterij op de Zeven ProvinciŽn (proefschrift)

Blom, J.C.H.

1975

De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indie

Blumberger, J.Th. Petrus

1931

Kennis en Compagnie. De VOC en de moderne Wetenschap

Blussť, L, I.Ooms (red.)

2002

Nederlanders Overzee

Blussť, L, Jaap de Moor

1983

Bitters bruid. Een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw

Blussť, Leonard

1998

China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen 1600-2007

Blussť, Leonard e.a.

2008

Bewogen Betrekkingen. 400 jaar Nederland-Japan

Blussť, Leonard e.a. (red.)

2000

Pramoedya Ananta Toer, essay en interview

Boef, A.H. den & K. Snoek

????

Inleiding tot de economie der inheemsche samenleving in Nederlandsch-IndiŽ

Boeke, J.H.

1936

Indische Economie  I

Boeke, J.H.

1940

Indische Economie II

Boeke, J.H.

1940

De Staat, Dr. L. de Jong en IndiŽ

Boekholt, Ralph

1992

Indonesianisasi. Het omvormingsproces van de katholieke kerk in IndonesiŽ

Boelaars, Huub J.W.M.

1991

Koninklijke Olie in IndiŽ

Boer, Jack

1997

Nederlandse Passagiersschepen, van Maildienst tot Cruisevaart

Boer, G.J. de

197?

Van oude VoyagiŽn.

Boer, M.G. de

19??

Nederlands-IndiŽ contra Japan, deel I

Boester, A.J.Th.

1949

Nederlands-IndiŽ contra Japan, deel II

Boester, A.J.Th.

1950

De Protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŽ, haar ontwikkeling van 1620-1939

Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, C.W.Th. van

1947

Indische Dag, referaten i.o.v. het Studentencorps aan de Vrije Universiteit

Boeyinga, K.J. e.a.

1941

Van IndiŽ tot IndonesiŽ

Bogaerts, Els e.a.

2007

Het andere IndonesiŽ. Ontwikkeling en hulp van onderaf bekeken.

Bognetteau, K. e.a.

1978

Godsdienstpolitiek in de Indonesische Republiek

Boland, B.J.

1977

Journael  ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse

Bontekoe, Willem Ysbrantsz.

1930

Overzee, Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975

Boogaart, E. ven den, e.a.

1982

Aangeraakt door Insulinde. De boeken van drieŽntwintig lezers

Boomgaard, Peter e.a. (red.)

1992

Neerlands Krijgsroem in Insulinde

Booms, A.S.H.

1902

Wijsheid en Schoonheid uit IndiŽ

Borel, Henri

1991

Ons IndiŽ voor de IndonesiŽrs

Bosdriesz, J; Soeteman, G

1985

De muiterij  op de Zeven ProvinciŽn

Boshart, Maud

1978

Karel Zaalberg, journalist en strijder voor de Indo

Bosma, Ulbe

1997

De oude Indische wereld, 1500-1920

Bosma, Ulbe & Remco Raben

2003

Journalistiek in de Tropen. De Indisch- en Indonesisch-Nederlandse pers, 1850-1958

Bosma, Ulbe, e.a.

2005

De Geschiedenis van Indische Nederlanders

Bosma, Ulbe, e.a.

2006

Ambon, Eer & Schuld; Politiek en pressie rond de Republiek Zuid-Molukken

Bosscher, Doeko,B.Waaldijk

1985

Prins Hendrik de Zeevaarder

Bosscher, Ph. M.

1975

Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis

Bosscher, Ph. M.

1979

Van Holland naar IndiŽ, Het transport van koloniale troepen voor het oost-Indische leger 1815-1909

Bossenbroek, M.P.

1986

Volk voor IndiŽ; De werving van Europese militairen voor de Ned. koloniale dienst

Bossenbroek, Martin

1992

Holland op zijn breedst. IndiŽ en Zuid-Afrika in de Ned. cultuur omstreeks 1900

Bossenbroek, Martin

1996

Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens

Bostoen, Karel, e.a.

1996

Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het KNIL 1900-1950

Bouman, B.

1995

Meer licht over Kartini

Bouman, H.

1954

Hier is IndiŽÖ.!

Bovene, G.A. van

1939

Scheurbuik

Bown, Stephen R.

2004

Jan Compagnie in oorlog en vrede (Beknopte Geschiedenis van de VOC.)

Boxer, C.R.

1977

Het profijt van de macht (zie uitgave 2002)

Boxer, C.R.

1988

De Nederlanders in BraziliŽ 1624-1654

Boxer, Charles R.

1993

Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800

Boxer, C.R.

2002

Nederland en de Goudkust.  1598-1872

Brakel, Jan van  e.a.

1985

IndiŽ omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-IndiŽ

Brakel, Koos van e.a.

1998

Demarcatielijn

Brandt, Willem

1947

Indonesie's voltooid verleden tijd

Brandt, Willem

1965

Soldatenleven in de Indische wildernis

Brasser, J.C.

1930

De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw

Bree, J. La

194?

Koelies, Planters en Koloniale Politiek

Breman, Jan

1987

Van 'incident' in China tot en  met de capitulatie van Japan

Brendel, C.

194?

Vergeelde Portretten

Breton de Nijs

1973

Zuid-Afrika (Capitool-reisgids)

Brett, Michael, e.a.

2003

Het voormalige Batavia

Breuning, H.A.

1981

Van Nieuw-Guinee tot CuraÁao

Broekhuysen,W.N. e.a.(sam)

19??

Billiton.; Eene Zaak van Regt en Billijkheid 1860-1985

Broersma, K.E.

1985

Java in onze kunst

Brom, Gerard

1931

De houding van Idenburg en Colijn tegenover de Indonesische beweging

Brouwer, B.J.

1958

Zending en Missie in IndiŽ

Brouwer, K.J. & Geurtjens

?

Malaria en malaise. de VOC in Batavia in de achttiende eeuw

Brug, P.H. van der

1994

Nederlandsch-IndiŽ onder Japanse bezetting

Brugmans, I.J. (samengest)

1960

Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-IndiŽ

Brugmans, I.L.

1938

Muiterij, oproer en berechting op schepen van de VOC

Bruijn, J.R. e.a.

1980

Aziatische Kunst 30-4. Majapahit, De Gouden Eeuw van IndonesiŽ

Bruijn, P. de  e.a. (red.)

2000

Ethnologische economie

Bruijnis, N.W.

1933

Hervormingen in de Koloniale Periode

Bruinink-Darlang, C.

1993

Beheersing van geweld. Het optreden van de Nederlandse landstrijdkrachten in IndonesiŽ 1945-1949

Budding, R.P.

1996

Op Java staat een huis

Buitenweg, H.

1960

De laatste tempo doeloe

Buitenweg, Hein

1964

Land waar de gamelang klinkt

Buitenweg, Hein

1973

Bandoeng

Buitenweg, Hein

1976

Nederlands-IndiŽ (1830-1949). Een kolonie in ontwikkeling

Buiter, Hans

1993

Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesia, deel I, Indonesia vůůr de 20e eeuw

Burger, D.H.

1975

Sociologisch-Economische Geschiedenis van Indonesia, deel II, Indonesia in de 20e eeuw

Burger, D.H.

1975

Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-IndiŽ als koloniaal-economisch verschijnsel

Burger, E.J.

1927

Bersiap! Opstand in het paradijs.

Bussemaker, H.Th.

2005

De laatste vlag gestreken; Djakarta 17 augustus 1960

Buwalda, Piet

2002

MaleisiŽ (insight guides)

Cambium (uitg.)

1998

Bali & Lombok

Capitool

2002

IndiŽ, een verloren oorlog dichtbij

Captain, Esther

1995

Achter het kawat was Nederland

Captain, Esther

2002

Johannes van der Steur, een Haarlemse diamant in de Gordel van Smaragd

Carlos, Poldi

????

Grondslagen der Rechtsbedeeling in Nederlandsch-IndiŽ

Carpentier Alting, J.H.

1913

40 jaar Luchtvaart in IndiŽ

Casius G./ Postma Th.

1986

Orde Baru in IndonesiŽ

Centrale Kamer van Handelsbevordering

1967

Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek Politioneele Taak van het Leger

Chef van den Generalen Staf

1945

Het belang van de Buitengewesten 1870-1942

Clemens, A.H.P. en J.TH.Lindblad (red.)

1989

Neerlands IndiŽ, Land en Volk-geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving, I

Colijn. H e.a.

1911

Neerlands IndiŽ, Land en Volk-geschiedenis en Bestuur, Bedrijf en Samenleving, II

Colijn. H e.a.

1912

Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen

Colijn, H.

1928

Geen rust, maar bezinning

Colijn, H.

1929

Dit vroeg IndiŽ

Commissie Visman (oorspr.)

194?

Insulinde, Mensch en Maatschappij

Coolhaas, W.Ph.

194?

Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ, deel 103: o.a. Gegevens over Antonio Van Diemen

Coolhaas, W.Ph.

1946

Controleur BB

Coolhaas, W.Ph.

1985

Sporen van het Paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel

Corn, Charles

1998

Indische Nederlanders. Een onderzoek naar beeldvorming.

Cottaar, A. en Wim Willems

1984

Oostwaarts, reisbrieven

Couperus, Louis

1971

De stille kracht

Couperus, Louis

1994

Muiterij in de Tropen,de eensgezinde strijd van blank en bruin op de "Zeven ProvinciŽn"

C.P.N. -De Waarheid (uitg.)

1949

Petjoh; woorden en wetenswaardigheden uit het Indische verleden

Cress, Richard

1998

IndiŽ herinnerd en beschouwd. Sociale geschiedenis van een kolonie (1930-1957)

Croix, Humphrey de la

1997

Onze Schepen in de Gouden Eeuw

Crone, G.C.E.

1943

Generaal Swart, Pacificator van Atjeh

Croo, M.H. Du

1943

Willem Drees, 1886-1988. De Indonesische kwestie. Vier jaar nachtmerrie

Daalder, Hans

2004

Schepen van de Gouden Eeuw

Daalder, Remmelt, e.a.(red.)

2005

Soekarno en de strijd om Indonesie's onafhankelijkheid

Dahm, Bernhard

1964

De koloniale relatie tussen Nederland en Nederlands-IndiŽ

Dalhuisen, Leo e.a.

2006

De IndonesiŽ Reisgids Ė Elmar

Dalton, Bill

1998

Nederland IndonesiŽ in de twintigste eeuw

Damstť, O. ea.

1948

Bezet gebied dag in dag uit

Dankers, J. & J. Verheul

1985

IndonesiŽ, Handboek voor reizigers

Darmawie-van Oijen, J, e.a.

1996

De ondergang van de Batavia

Dash, Mike

2002

'Ups en Downs' in het Indische leven

Daum, P.A. (Maurits)

1946

Uit de suiker in de tabak

Daum, P.A.

1962

Indische mensen in Holland

Daum, P.A.

1963

Goena-goena

Daum, P.A.

1964

De Van der Linden's

Daum, P.A.

1978

Nummer elf

Daum, P.A. (Maurits)

1978

Batavia Ė Amsterdam, reisschets

Daum, P.A.

1989

Ik ben journalist ex professo

Daum, P.A.

1990

Recht en Rechtspraak in Nederlands-IndiŽ

Dekker, A & H.van Katwijk

1993

Multatuli aan den Koning (1860). Twee rekesten vůůr het verschijnen van den Max Havelaar

Dekker, Eduard Douwes

1910

De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan

Dekker, F.

1941

Voortrekkers van Oud-Nederland in Engeland, Frankrijk, Achter-Indie, Formosa en Perzie

Dekker, F.

1947

Daar was laatst een meisje loos. Nederlandse vrouwen als matrozen en soldaten

Dekker, Rudolf, en L.v.d. Pol

1981

Bersiap in Bandoeng; een onderzoek naar geweld in de periode 17081945-24031946

Delden, M.C. van

1989

Nog pas gisteren

DermoŻt, Maria

1964

De tienduizend dingen

DermoŻt, Maria

1980

Jakarta / Batavia, Kunst-reisgids

Diessen, J.R. van

1989

Islam en politiek in IndonesiŽ

Dijk, C. van (red.)

1988

Landschapsbedrijven als middel tot opheffing van onontwikkelde streken in Ned.-IndiŽ

Dijk, L.J. van

1942

Nathan Sid

Dis, Adriaan van

1984

Indische Duinen

Dis, Adriaan van

1995

Op oorlogspad in Japan

Dis, Adriaan van

2000

Oceaanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart.

Doedens,Anne&Liek Mulder

1990

De Stille Macht

Doel,  H.W. van den

1994

Het Rijk van Insulinde

Doel,  H.W. van den

1996

Afscheid van IndiŽ

Doel,  H.W. van den

2000

Twee zielen, twee gedachten; tijdschriften en intellectuelen op Java (1900-1957)

Dolk, Liesbeth

1993

Atjeh. De verbeelding van een koloniale oorlog

Dolk, Liesbeth (red.)

2001

Op reis naar IndonesiŽ

Dominicus

1974

Java / Madura

Dominicus

1994

Oost-IndonesiŽ

Dominicus

1994

Een Indische Nederlander in Nederlands-IndiŽ

Dompseler, Frans van

1997

God bij het leger in de kolonie

Donckers, A.J.

2004

Rampokan, Java (deel 1)

Dongen, Peter van

1998

Rampokan, Celebes

Dongen, Peter van

2004

Ontsporing van geweld. Over het Nederlands / Indisch / Indonesisch conflict

Doorn, J.A.A. van, W.J.Hendrix

1970

orde-opstand-orde; notities over indonesiŽ

Doorn, J.A.A. van

1973

De laatste eeuw van IndiŽ

Doorn, J.A.A. van

1994

Indische Lessen

Doorn, J.A.A. van

1995

Onze Mariniersbrigade (1945-1949)

Dorren, C.J.O.

1954

Varen naar de Oost

Drechsel, Willem

1996

Zij die vielen. Ter nagedachtenis aan de gevallen van de ďZeven ProvinciŽnĒ.

Droes, Lodewijk den

1933

De Vaderlandse Club, 1929-1942, Totoks en de Indische politiek

Drooglever, P.J.

1980

Indisch Intermezzo, Geschiedenis van de Nederlanders in IndonesiŽ

Drooglever, P.J. (red.)

1991

De leeuw en de banteng

Drooglever, P.J. e.a. (red)

1997

Het angstzweet der kolonialen

Dros, Nico

2003

IndonesiŽ, land van ons hart

Drossaard, Willem

1982

Bronbeek, een levend verleden

Drossaard, Willem

1984

Aardrijkskundig Woordenboek van Nederlandsch Oost-IndiŽ

Dumont, Ch.F.H.

1917

IndonesiŽ - reisgids

Dunlop

1996

Trams en tramlijnen. De elektrische stadstram op Java

Duparc, H.J.A.

1972

Verzameling van Nederlandsch-Indische rechtspraak en rechtliteratuur

Duparc, J.

1931

Lokomotip UAP, Indonesische stoomlocomotieven in actie

Durrant, A.E.

1989

Reizen door IndonesiŽ

Dusik, Roland

1993

Nieuw-Guinea, als schakel tussen Nederland en IndonesiŽ

Duynstee, F.J.F.M.

1961

Inleiding tot de Ethnologie van de Indische Archipel

Duyvendak, J.Ph.

1946

De Rechtspleging bij de Landmacht en de Provisionele Instructie voor het Hoog Militair Gerechtshof van Nederlandsch-IndiŽ

DvO

1939

Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlandsch-IndiŽ

Eerde, J.C. van

1920

Juridische aspecten van geld; Valutaproblemen bij dekolonisatie

Eck, D. van

1970

Wolter Robert van HoŽvell (1812-1879)  (in twee delen)

Eggink, J.W.G.

1982

Leerboek der geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ

Eijkman, J. & F.W. Stapel

1936

Uit IndonesiŽ

Elands, Martin (red.)

2000

Van strijd tot veteranenbeleid; Het KNIL en zijn veteranen, 1941-2001

Elands, Martin (red.)

2001

Afscheid van Nieuw-Guinea. Het Nederlands-Indonesisch conflict, 1950-1962

Elands, Martin en Alfred Staarman (red.)

2003

De Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ

Elias, E.W.J.

19??

IndiŽ onder Japanschen hiel

Elias, W.H.J.

1946

Ons IndiŽ

Elsevier

2009

Ons Zuid-Afrika

Elsevier

2010

Juliana en Bernhard in IndonesiŽ

Elswijk, J.P.M. van, e.a.

1971

Indische Nederlanders en gerepatrieerden

Ellemers, J.E.,R.E.F. Vaillant

1985

Kleurig  memoriaal van de Hollanders op Oud-Java

Emden, F.G.J.van, W.Brandt

1964

De Nederlandse slavenhandel 1500-1850

Emmer, P.C.

2003

IndiŽ in de branding; de geallieerde wereld over de toekomst van Nederlandsch IndiŽ van Pearl Harbour tot Hollandia

Engers, J.F.

1945

De stille kracht van taal

Eppink, Derk Jan

1995

Daar werd iets grootsch verricht of hoe het Koninkrijk der Nederlanden zijn grootste kolonie verloor.

Esterik,Chr.van, K.van Twist

1980

Nederlands Laatste Bastion in de Oost. Economie en politiek in de N.Guinea-kwestie

Esterik, Chris van

1982

Tempo Doeloe

Fabricius, Jan

1949

Nacht over Java

Fabricius, Johan

1946

Hoe ik IndiŽ terugvond

Fabricius, Johan

1947

Eiland der demonen

Fabricius, Johan

1964

Sentimental Journey, een reis door het nieuwe IndonesiŽ

Fabricius, Johan

1971

Luie stoel

Fabricius, Johan

1973

Dipanegara

Fabricius, Johan

1977

Het beest uit de zee; De ondergang van de OostindŽvaarder 'Batavia'

Fabricius, Johan

1986

Tijdschrift voor geschiedenis 92-2 (1979): een koloniale paradox

Fasseur, C.

1979

Geld en Geweten, deel I: 19e eeuw

Fasseur, C.

1980

Geld en Geweten, deel II: het tijdvak tussen 1900-1942

Fasseur, C.

1980

De Indologen, ambtenaren voor de Oost 1825-1950

Fasseur, C.

1993

De weg naar het paradijs, en andere Indische geschiedenissen

Fasseur, C

1995

Indischgasten, Indische levensgeschiedenissen

Fasseur, C.

1999

De leeuw en de Cheshire kat; Engeland, Nederland en de dekolonisatie van IndonesiŽ 1945-1949

Fasseur, C.

1999

Rechtsschool en raciale vooroordelen

Fasseur, C.

2001

De Wereld in Beeld, serie II; de groote Indische cultures

Feber, L.J.M.

19??

Grondrechten der Staatsinrichting van Nederland, IndonesiŽ, Suriname, CuraÁao

Feenstra, A.

1947

Sport in IndiŽ

Feith, Jan

19??

Holland over Zee

Feith, Jan

1941

Elias in Batavia en Jakarta

Ferguson, Margaretha

1985

Angst op Java

Ferguson, Margaretha

1991

Tien moeilijke jaren voor Landbouw en Industrie in Nederlands-IndiŽ

Feuilletau de Bruyn, W.K.H.

1941

Alweer iets groots verricht

Fiedeldij Dop, Jan Maarten e.a.

1983

Katoen voor IndiŽ. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940

Fischer, E.J  (eind-red.)

1994

Inleiding tot de Volkenkunde van Nederlands-IndiŽ

Fischer, H.Th.

1940

Een stad verrees, Roman uit het oude Batavia

Franke, S.

?

Ondernemingen en hun aandeelhouders sinds de VOC

Frentrop, Paul

2002

Verzameld werk: De laatste generaal, Vorsten, vissers en boeren, De raadsman, De eerste etappe

Friedericy, H.J.

1984

Het economische aspect van het Indonesische vraagstuk

Fruin, Th. A.

1947

Bewind en beleid bij de VOC 1672-1702

Gaastra, Femme

1989

De Geschiedenis van de VOC

Gaastra, Femme S.

1991

Koninklijke Olie: de eerste honderd jaar 1890-1990

GabriŽls, H. e.a.

1990

Misleiding of zelfbedrog. Het Nederlandse beleid t.a.v. Nieuw-Guinea

Gase, Ronald

1984

Beel in Batavia

Gase, Ronald

1986

Die eeuwige rijst met Japanse thee. Brieven uit Japan van Nederlandse watermannen 1872-1903

Gasteren, Louis van (bez.)

2003

De Equipagie van de Hollandia en de Amsterdam

Gawronski, Jerzy

1996

Jan Pietserszoon Coen, de baanbreker in ons IndiŽ

Geerke, H.P.

1929

Tropen-memorandum

Geest, L.J. van, en G.L. Tichelman

19??

Tweede Tropen-memorandum.

Geest, L.J. van, en G.L. Tichelman

19??

Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland

Gelder, Roelof van, e.a.

1988

Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC, 1600-1800

Gelder, Roelof van

1997

Voorlezingen over Tropisch-koloniale staathuishoudkunde

Gelderen, J. van

1927

De scheuring van het rijk. Het drama van de Indonesische crisis.

Gerbrandy, P.S.

1951

Coens eerherstel

Gerretson, C.

1944

IndiŽ onder Dictatuur

Gerretson, C.

1946

IndiŽ. Schetsen over onze koloniŽn in Oost-IndiŽ

Gescher, F.M. (verz. door )

19??

De Nieuw-Guinea kwestie. Aspecten van buitenlands beleid en militaire macht

Geus, P.B.R. de

1984

Morotai, De bevrijding van de Grote Oost en Borneo

Giebel, C

1976

Beel, van vazal tot onderkoning

Giebels, Lambert J.

1995

Soekarno, Nederlandsch onderdaan

Giebels, Lambert

1999

Soekarno, President

Giebels, Lambert

2001

De stille genocide

Giebels, Lambert J.

2005

De onderwerping van Pangeran Adipati Anoem, alias Soenan Mas, 1708

Gijsberti Hodenpijl, A.K.A.

1922

Voorheen Nederlands-IndiŽ (een reis door de geschiedenis)

Glissenaar, Frans

1994

DD, Het leven van E.F.E. Douwes Dekker

Glissenaar, Frans

1999

South-Africa Travel Map

Globetrotter (uitg.)

200?

Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Compagnie in den Archipel na 1684 tot 1791 -  De Compagnie buiten den Archipel.

Godťe Molsbergen, E.C.

1938

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ

Godťe Molsbergen, E.C.

1943

IndiŽ in de branding, een diplomatiek steekspel 1840-1843

Goedemans, A.J.M.

1953

Javaense Reyse, De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654

Goens, Rijklof van

1995

Vaart op Insulinde. uit de beginjaren der Rotterdamsche Lloyd NV, 1883-1914

Goey, Ferry de (eindred.)

1991

Schets eener Economische Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ

Gonggrijp, G

1928

GeÔllustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-IndiŽ

Gonggrijp, G.F.E.

1934

Brieven van Opheffer

Gonggrijp, G.L.

1944

Kooplieden, predikanten & Bestuurders Overzee; Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld

Goor, JurriŽn van

1982

Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-IndiŽ

Goor, J. van

1986

Indie / Indonesie, van kolonie tot natie

Goor, J. van

1987

De Nederlandse koloniŽn. Geschiedenis van de Nederlandse expansie. 1600-1975

Goor, J. van

1997

Indische Avonturen

Goor, J. van

2000

Op wacht in de dessa

Gooyer, A.C. de

19??

De Slag in de Javazee

Gordon, O.L.

1963

Indonesie reisatlas

Gottmer (uitg.G)

1992

De petitie-Soetardjo, Een Hollandse misser in IndiŽ? (1936-1938)

Gouka, N.G.B.

2001

Hollands onderwijs in een koloniale samenleving. De Chinese ervaring in IndonesiŽ 1900-1942

Govaars-Tjia, M.T.N.

1999

Geschiedenis van IndonesiŽ

Graaf, H.J. de

1949

Nederlanders over de zeeŽn. 350 Jaar geschiedenis van Nederland buitengaats

Graaf, H.J. de (red.)

1955

De eerste Moslimse vorstendommen op Java. StudiŽn over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw

Graaf, H.J. de, e.a.

1974

De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken

Graaf, H.J. de

1977

Wonderlijke verhalen uit de Indische historie

Graaf, H.J. de

1981

Batavia in oude ansichten

Graaf, H.J. de

1986

Nederlandsch-Indie in oude ansichten

Graaf, H.J. de

1986

De heren worden bedankt

Graaff, Ant.P. de

1986

De weg terug

Graaff, Ant.P. de

1988

Met de TNI op stap

Graaff, A.P. de

1991

Merdeka

Graaff, Ant.P. de

1995

Zeg, Hollands soldaatÖ

Graaff, Ant.P. de

1995

De laatste patrouille

Graaff, Ant.P. de

2001

IndiŽ-veteraan ben je levenslang

Graaff, Ant.P. de

2002

'Kalm temidden van de woedende golven'. Het ministerie van KoloniŽn en zijn taakomgeving 1912-1940

Graaff, Bob de

1997

Van vriend tot vijand. De betrekkingen tusschen Nederlandsch-IndiŽ en Japan

Graeff, A.C.D. de

1945

Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de VOC

Grimm, Peter (red.)

1997

Marsroutes en Dwaalsporen. Het Nederlands militair-strategisch beleid in Ind. '45-'50

Groen, P.M.H.

1991

Nederlands-IndiŽ 1942, illusie en ontgoocheling

Groen, P; Touwen-Bouwsma, E (red.)

1992

Weg tot het Westen, Het Nederlands voor IndiŽ 1600-1950

Groeneboer, Kees

1993

Koloniale taalpolitiek in  Oost en West

Groeneboer, Kees (red.)

1997

Van Radja Toek tot Goesti Dertik. Herman Neubronner van der Tuuk als veldlinguÔst in negentiende-eeuws IndonesiŽ

Groeneboer, Kees

2000

Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-IndiŽ

Groneman, J.

1904

In de Molukken. Reis met de booten van de KPM

Groneman, I.

1905

Varen op de oost

Groot, Edward P. de

1994

Kabar Angin

Gruyter, C. de

1941

The Sultanate of Banten

Guillot, Claude

1990

Indonesische studenten in Nederland

Gunawan, Basuki

1966

KudetŠ staatsgreep in Djakarta

Gunawan,  Basuki

1968

IndiŽ en Jong-Nederland

Gunning, C.P. (red.)

1926

Fluiten, katten en fregatten; de schepen van de VOC 1602-1798

Haalmeijer, H. en D. Vuik

2002

Excursiegids voor Oud-Batavia

Haan, de e.a.

1947

Indische Geschiedenis

Haan, J. en H. Uljťe

1934

Uit de nadagen van de "Loffelijke Compagnie", een keuze uit de geschriften

Haan, F.de (R.Nieuwenhuys)

1984

Verkenner in koopmansland; Jan van Riebeeck

Haantjes, J.

1946

Oeroeg

Haasse, Hella S.

1975

Krassen op een rots

Haasse, Hella S.

1975

Heren van de Thee

Haasse, Hella S.

1992

Een Handvol Achtergrond

Haasse, Hella S.

1993

Sleuteloog

Haasse, Hella S.

2003

Bij de les. Schoolplaten van Nederlands-IndiŽ

Haasse, Hella S.

2004

Tot verfheffing van mijne natie. Het leven en werk van FranÁois Valentijn.

Habiboe, R.R.F.

2004

IndonesiŽ. 500 oude prentbriefkaarten

Haks, Leo, e.a.

2005

Insulinde, Werk en Welvaart

Hall, C.J.J. van

1946

Insulinde, De inheemsche landbouw

Hall, C.J.J. van

194?

Indonesisch voor beginners

Ham, Harmani Jeanne

1987

Vijf jaren troepen varen (1946-1950)

Hanswijck de Jonge, H.A.G.J.P. van

1979

Troepentransport naar Nederlandsch-IndiŽ 1946-1950

Hanswijck de Jonge, H.A.G.J.P. van

1981

Chinees porselein, hoe het gemaakt en verkocht werd

Harrisson, Barbara

????

De Staten-Generaal en het Volksonderwijs in Nederlandsch-IndiŽ (1848-1918)

Hartgerink, H.J.H.

1942

Gods Geuzen

Hartog, Jan de

1989

Overwicht in overleg. Hervormingen van justitie, grondgebruik en bestuur in de Vorstenlanden op Java 1880-2930

Haspel, C.Ch. van den

1985

Nishi No Kaze, Hare; Nederlands-Indische inlichtingendienst contra agressor Japan

Haslach, Robert D.

1985

Laatste getuigenis. Een Amerikaans document

Heath, S. Burton, e.a.

1949

Trekkers en Blijvers; Kroniek van een Haags-Indische familie

Heekeren, C.van

1980

Batavia seint Berlijn; de geschiedenis van de Indische Duitsers in Ned. gevangenschap

Heekeren, C.van

1983

Uit menschlievendheid zoude ik barbaar kunnen worden; reizen in AziŽ 1770-1830

Heemskerk, Greetje e.a.(red.)

1992

Transmigratie in IndonesiŽ

Heeren, H.J.

1967

Amboina Ambon

Heeringa, G.

1964

Klamboes, Klewangs, Klapperbomen; IndiŽ gewonnen en verloren

Heijboer, Pierre

1977

De Politionele Acties, De strijd om 'IndiŽ' 1945 / 1949

Heijboer, Pierre

1979

Reizen door een onvoltooid verleden

Heijboer, Pierre

1980

Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800)

Heijden, M.v.d., e.a. (red)

2002

Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de tweede WIC op Afrika,1674-1740

Heijer, Henk den

1997

De geschiedenis van de WIC

Heijer, Henk den

2002

De VOC en de Beurs

Heijer, Henk den

2002

Daar werd wat Groots verricht

Helsdingen, W.H. van

1941

Hecht verbonden in lief en leed

Helsdingen, W.H. van (red.)

1946

Op weg naar een Nederlandsch-Indonesische Unie

Helsdingen, W.H. van

1947

Gezondheidsleer  voor Nederlandsch-IndiŽ

Hermans, E.H.

1925

Henri Deterding. De Koninklijke, de Shell en de Rothschilds

Hendrix, Paul

1996

Soekarno, architect van een natie 1901-1970

Hering, Bob

2001

Uit den drang geboren. Bezoek van Apostel Slok aan IndonesiŽ, 1948

Hersteld Apostolische Gemeente in Ned. en Overz. Geb. Deelen

1948

Vrouwen naar Jacatra

Hertog, A. den

1934

Intermezzo in Batavia

Hertog, Ary den

1946

KNIL Ė Cavalerie 1814-1950

Heshusius, C.A.

19??

KNIL 1830-1950, een fotodocumentaire

Heshusius, C.A.

1986

De gevangenen uit Nambu

Hesselink, Reinier Herman

1998

Nederlandse Geneeskunde in de Indische Archipel, 1816-1942

Heteren, G.M. van, e.a.

1989

Grote Historische Schoolatlas

Hettema, H.

1959

Van Kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop (Holland-Afrika Lijn)

Heul, Frank van der

2002

De Japanse aanval en de onderdrukking in Nederlands-IndiŽ

Hoboken, H. van

1995

Prins Hendrik der Nederlanden 1820-1879

Hofdijk, W.J.

1968

Het misplaatste Oranje Boven-gevoel. Het falen van het politiek-militaire systeem in Nederland en Nederlands-IndiŽ: 1825-1995

Hoff, Maarten C.

1998

De hitte van de dag. Onze soldaten in IndiŽ.

Hofwijk, J.W.

1947

Tien jaar Republik Indonesia

Hoge Comm. van de Rep. I.

1955

Vasco da Gama's IndiŽvaart

Holst, M.

1956

Nederlandsch-IndiŽ, Aardrijkskundig leesboek

Hooftman, J.L. en K.G. Houwen

1921

De Rechtsvoorschriften voor de Vaart op Oost-IndiŽ 1595-1620

Hoogenberk, H.

1940

Persgeschiedenis van IndonesiŽ tot 1942; geannoteerde bibliografie

Hoogerwerf, Evert-Jan

1990

Nederlanders in Nederlands-IndiŽ

Hoogstraten, M.G.

1986

Sporen van een kolonial verleden. De komst van Indische Nederlanders naar Apeldoorn

Hoorn, Ingrid van, e.a.

1990

De Mariniersbrigade; de geschiedenis

Hornman, Wim

1995

Delft en de Oostindische Compagnie

Houtzager, H.L. e.a.

1987

Eindstation Pakan Baroe 1943-1945. Dodenspoorweg door het oerwoud

Hovinga, Henk

1996

Overzicht van den economischen toestand der inheemsche bevolking van Java en Madoera

Huender, W.

1921

Omwenteling in IndonesiŽ

Hughes, John

1968

Jan Pieterszoon Coen

Huijbers, H.F.M.

19??

Gesprek met de generaal

Huizinga, L.

194?

Verborgen dageraad. Nederlands-IndiŽ en Zuidoost-AziŽ na de Japanse capitulatie

Hulsbos, Joop

1988

Van Sabang tot Merauke

Hulst, Wieger

1992

Onze Westindische geschiedenis

Hulzen, Johan van

1946

Nederlandse wereldreizigers

Hulzen, Johan van

1947

Nieuw-Guinea, het einde van een koloniaal beleid

Huydecoper van Nigtevecht, J.L.R.

1990

Met prins Hendrik naar de Oost 1836-1838

Huyssen van Kattendijke-Frank, Katrientje (bezorgd)

2004

Parlementaire Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ 1891-1918

Idema, H.A.

1924

IndiŽ in den goeden ouden tijd

Ido, Victor

1936

IndiŽ in den goeden ouden tijd. Deel II.

Ido, Victor

1949

Op last van Heeren Zeventien

Iependaal, Willem van

1946

De Zuid-Celebes affaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies

IJzereef, Willem

1984

Verzet in Nederlands-IndiŽ tegen de Japanse bezetting 1942-1945

Immerzeel, B.R., F.van Esch

1993

Rob Nieuwenhuys en de toekomst van tempo doeloe

Indische Letteren

2000

Sumatra

IndonesiŽ, Reisbibliotheek

1992

Terug van weggeweest

IndonesiŽ-Werkgroep Leiden

1978

Koopman in AziŽ, De handel van de VOC tijdens de 18e eeuw

Jacobs, Els M.

2000

Reizen en Pleisteren

Jacobs, H.J.

1952

Ik nader ongezien! De onderzeeboten van de Koninklijke Marine 1906-1996

Jalhay, P.C.

1997

Allen zwijgen. Van Merdeka en Andjing-NICA tot APRA

Jalhay, S.M.

19??

Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr.D.F. van Alphen tot 1816

Jansen, Derk

2001

Vreemde Oosterlingen

Jansen, Gerard

?

Ons laatste oorlogje, Nieuw-Guinea

Jansen van Galen, John

1984

Aflossing van de wacht.Bestuurlijke en politieke ervaringen in de nadagen van Nederlands-IndiŽ.

Jaquet, L.G.M.

1978

Minister Stikker en de souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ

Jaquet, L.G.M.

1982

Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886

Jaski, Christiaan Jan

1983

Van batig slot naar ereschuld

Jong, Janny de

1989

Diplomatie of strijd; Het Nederlands beleid tegenover de Indonesische revolutie, '45-'47

Jong, J.J.P. de

1988

De waaier van het fortuin; de Nederlanders in AziŽ en de Ind. Archipel 1595-1950

Jong, Joop de

2000

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  11a - I-1e

Jong, L.de

1984

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  11a - I-2e

Jong, L.de

1984

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  11b Ė II Ė 1e

Jong, L.de

1985

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  11b Ė II Ė 2e

Jong, L.de

1985

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  11c Ė III

Jong, L.de

1986

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  12-1

Jong, L. de

1988

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  12-2

Jong, L. de

1988

Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog  13,  Bijlagen/register

Jong, L. de

1988

Herinneringen van Jhr.Mr.B.C.de Jonge

Jonge, Jhr.Mr.B.C.de

1968

Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg

Jonge, Nienke de (ea, uitg.)

1992

Het Zendingsconsulaat in Nederlands-IndiŽ 1906-1942

Jongeling, M.C.

1966

Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon / Sri Lanka

Jongens, E.

2002

Welvaartszorg in IndonesiŽ

Jonkers, A.

1948

Het Nederlandsch-Indische strafstelsel

Jonkers, J.E.

1940

Vrouwe justitia in de tropen

Jonkers, J.E.

1942

Handboek van het Nederlandsch-Indisch Strafrecht

Jonkers, J.E.

1946

Het oude Nederlands-IndiŽ.  Memoires van Mr. J.A. Jonkman

Jonkman, J.A.

1971

Nederland en IndonesiŽ beide vrij. Memoires van Mr. J.A. Jonkman

Jonkman, J.A.

1977

De onuitputtelijke natuur

Junghuhn, F.W.

1966

Java's onuitputtelijke natuur

Junghuhn, F.W.

1980

Ambon door de eeuwen

Kaam, Ben van

1977

De Indonesische tragedie; het treurspel der gemiste kansen

Kadt, J. de

1949

IndonesiŽ toen en nu

Kamerling, R.N.J.

1980

De reis van Harm Kamerlingh Onnes; Brieven uit de oost 1922-1923

Kamerlingh Onnes, H.

1999

Wijkende Wildernis

Kampen, Anthony van

1956

Jungle (Jungle Pimpernel, Het laatste bivak, De verloren vallei)

Kampen, Anthony van

1957

Burmadagboek 1942-1945

Kan, Wim

1986

De rechtstitels der Compagnie

Kan, J. van

1942

Raddraaiers zijn het! Nederlandsch-Indie 1900-1970 IndonesiŽ

Kant, Gert

197?

Door Duisternis naar Licht

Kartini

1912

Brieven

Kartini

1987

Nederlands Nieuw-Guinea, een land in opbouw

Kasberg, P.

19??

Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. Deel 1, eerste gedeelte

Kat Angelino, A.D.A. de

1931

Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. Deel 1, tweede gedeelte

Kat Angelino, A.D.A. de

1931

Staatkundig Beleid en Bestuurszorg in Nederlandsch-IndiŽ. Deel 2

Kat Angelino, A.D.A. de

1931

De Islam in IndonesiŽ

Kern, R.A.

1947

Naar de Tropen (uit een serie van Douwe Egberts)

Keizer, W.G.N. de

19??

Oost-IndiŽís inwendig bestuur, van 1817 op 1818

Kemp, P.H. van der

1918

Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur

Kempen, Michiel van, e.a. (red)

2004

Zwarte Hollanders. Afrikaanse soldaten in Nederlands-Indie

Kessel, Ineke van

2005

Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-IndiŽvaarders (1595-1650)

Ketting, Herman

2002

De vestiging van het Nederlandsch gezag in den Indischen Archipel

Kielstra, E.B.

1920

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. deel 103 (afl. 1 t/m 4)

KITLV

1946

Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. deel 107

KITLV

1951

IndiŽ en de Akademie

Klein, P.W.

1995

Staatsinstellingen van Nederlands-IndiŽ - I

Kleintjes, Ph.

1917

Staatsinstellingen van Nederlands-IndiŽ - II

Kleintjes, Ph.

1918

Sedjarah Maluku

Knaap, G.J. ea.

1992

De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie

Knaap, G, en G. Teitler (red)

2002

Kruidnagelen en Christenen. De VOC en de bevolking van Ambon 1656-1696

Knaap, Gerrit

2004

Veel liefs uit Nederlands-IndiŽ. Bulkboek 6/7

Knippenberg, Theo

2008

Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij, gedenkboek 1890-1950

KNPM

1950

Indisch-koloniale vraagstukken. Verzamelde opstellen

Koch, D.M.G.

1919

Verantwoording. Een halve eeuw in IndonesiŽ.

Koch, D.M.G.

1956

Batig Slot. Figuren uit het oude IndiŽ

Koch, D.M.G.

1960

De vrijheid werd duur gekocht, Zuid-Celebes na de Japanse capitulatie

Koerts, H.J.

1991

Opstellen over hedendaagse adat, adatrecht en rechtsontwikkeling van IndonesiŽ

Koesnoe, Moh.

1977

Vijftig jaar 'Merdeka'. In gesprek met IndonesiŽrs en Nederlanders

Koetsier-Korvinus, H. en T.

1995

IJzeren Jan, Jan Pieterszoon Coen

Kohlenberg, K.F.

1978

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 1

Kolff, D.H.A. e.a.

1984

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 2

Kolff, D.H.A. e.a.

1984

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 3

Kolff, D.H.A. e.a.

1984

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 4

Kolff, D.H.A. e.a.

1984

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 5

Kolff, D.H.A. e.a.

1985

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 6

Kolff, D.H.A. e.a.

1985

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 7

Kolff, D.H.A. e.a.

1985

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 8

Kolff, D.H.A. e.a.

1985

Twee culturen: de Republiek en Java (Open Universiteit) deel 9 (Tekstbundel)

Kolff, D.H.A. e.a.

198?

Oud Batavia, deel 1

Kolff, G. & Co (uitg.)

1922

Oud Batavia, deel 2

Kolff, G. & Co (uitg.)

1922

Stucusa, Jaarboek 1950

Kolff, G.H. (red.)

1950

Stucusa, Jaarboek 1951

Kolff, G.H. (red.)

1951

Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-IndiŽ: 1800-1830. Deel I

Kommers, J.H.M.

1979

Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-IndiŽ: 1800-1830. Deel II

Kommers, J.H.M.

1979

De Hollandse vrouw in IndiŽ. Indrukken van een zwervelinge

Kooij-Van Zeggelen, M.C.

19??

Een seer bequaem middel. Onderwijs en Kerk onder de zeventiende-eeuwse VOC

Koolen, G.M.J.M.

1993

De betalingsbalans van Nederlandsch-Indie 1822-1939

Korthals Altes, W.L.

1986

Selamat Djalan

Kosmos

1980

Het Oostindisch kampsyndroom

Kousbroek, Rudy

1992

Terug naar Negri Pan Erkoms

Kousbroek, Rudy

1995

In de tijdmachine door Japan, De Hofreis van het jaar 2000

Kousbroek, Rudy

2000

Een halve eeuw Paketvaart

KPM

1941

Twee blijde boodschappers. Brieven uit Bada

Kraan, Nol

2000

De huidige stand van het Christendom in Nederlandsch-IndiŽ

Kraemer, H.

1937

Kamus Indonesia  (I-N, N-I)

Kramer, A.L.N.

1951

Met vlaggen van top. Kon. Marine in de Ned.-Indische wateren, 1945-1948

Kretschmer de Wilde, C.J.M.

1948

Korte gids voor den  Boro-Budur

Krom, N.J.

1913

Baradoedoer

Krom, N.J.

1930

De Gouverneur-Generaal Gustaaf van Imhoff

Krom, N.J.

1941

Adieu Kattenburg. De geschiedenis van de oostelijke eilanden

Kruizinga, J.H.

1966

Weerzien met IndonesiŽ

Kuijk, Otto & Veldkamp

1963

Soekarno Tabeh

Kuijk, Otto en Bart van Veen

196?

Nederland en de opkomst van het moderne Imperialisme

Kuitenbrouwer, M.

1985

Tussen oriŽntalisme en wetenschap; Kon. Inst. voor Taal-, Land- en Volkenkunde in historisch verband, 1851-2001

Kuitenbrouwer, Maarten

2001

Beknopt leerboek der aardrijkskunde

Kwast, B.A.

1931

GeÔllustreerd Handboek van Insulinde

Labberton, D. van Hindeloopen

1910

Nieuw-Guinea en de Volkskrant

Lafeber, C.V.

1968

Van de Willem III tot de Willem Ruys

Lagendijk, A.

1983

Schakel tussen twee Werelden, RepatriŽrings- en troepenschepen naar en van IndiŽ

Lagendijk, A.

1991

Mauritius, nog altijd een paradijs?

Lagrou, Patrick

1978

Nederland als bezettende mogendheid 1648-2001

Lammers, C.J.

2003

J.B.van Heutsz

Lamster, J.C.

1945

J.B. van Heutsz als Gouverneur-Generaal, 1904-1909

Lamster, J.C.

19??

Met Hr.Ms. "De Ruyter" naar Nederlandsch-IndiŽ

Langeraar, W., en C. van der Stad

1937

Soldaten van smaragd. De wereld van het KNIL.

Lanzing, Fred

2005

Het Andjing NICA Bataljon (KNIL) in Nederlands-IndiŽ (1945-1950)

Laprť, S.A.

1988

Nederlands-IndiŽ 1940-1950 in kort bestek

Laprť, S.A.

19??

The Magnificence of Borobudur

Larisa

1997

Zo zag ik IndonesiŽ

Last, Jef

1956

Ons Indisch Erfgoed. Zestig jaar strijd om cultuur en identiteit

Leeuwen, Lizzy van

2008

De Japanse regering betaalt aan toonder

Leffelaar, M.L.

1980

Van suikermolen tot grootbedrijf in de Java-suikerindustrie in de 19e eeuw

Leidelmeijer, Margaret

1997

Nederland-IndonesiŽ. De organische Rijkseenheid

Lemei, W.C.

1931

Impressies van Batavia

Leufkens, Hub.

19??

Chirurgijns Zee-Compas

Leuftink, A.E.

1963

Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw

Leuftink, Arnold E.

1991

De Opleiding der Indische Bestuursambtenaren

Leur, J. van

1932

De Indische Instelling te Delft

Leur, J.L.W. van ,e.a.

1989

De Rechtspositie der burgerlijke overheidsdienaren in IndonesiŽ in verband met de souvereiniteitsoverdracht

Lichtveld, W.H., e.a.

19??

Een mooi woord voor oorlog. Ruzie, roddel en achterdocht op weg naar de IndonesiŽ-oorlog

Liempt, Ad van

1994

De Lijkentrein

Liempt, Ad van

1997

De Steenkolenindustrie

Lier, R.J. van

1917

De Mijnbouw in Nederlandsch-IndiŽ

Lier, R.J. van

1918

Ot en Sien in Nederlandsch Oost-IndiŽ

Ligthart, Jan en H.Scheepstra

2001

De "Japannerwet", onderzoek naar de wording

Lijnkamp, H.A.F.

1938

Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', deel III

Lindeboom, Lucas

1990

Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe', deel X

Lindeboom, Lucas

1997

Met Hr.Ms. K XIII naar Nederlandsch-IndiŽ.

Linden, C. van der, e.a.

1927

Nederland en de IndiŽn, gedurende de laatste kwart-eeuw

Lintum, C. te

1923

Encyclopaedie van Nederlands-IndiŽ   I      (eerste druk)

Lith, P.A. van der, e.a.

189?

Encyclopaedie van Nederlands-IndiŽ   II     (eerste druk)

Lith, P.A. van der, e.a

19??

Encyclopaedie van Nederlands-IndiŽ   III    (eerste druk)

Lith, P.A. van der, e.a

19??

Encyclopaedie van Nederlands-IndiŽ   IV    (eerste druk)

Lith, P.A. van der, e.a.

1905

Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720

Locher-Scholten, Elsbeth en Peter Rietberger (red.)

2004

Om de Zuid. De eerste Schipvaart naar Oost-IndiŽ onder Cornelis Houtman, 1595-1597

Lodewycksz, Willem

1997

Over IndiŽ's Staatsorde vůůr 1854

Logemann, J.H.A.

1934

Het Staatsrecht van IndonesiŽ

Logemann, J.H.A.

1954

IndiŽ ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren

Loo, Vilan van de

2004

De Landsverzameling schilderijen in Batavia. deel 1

Loos-Haaxman,  J. de

1941

De Landsverzameling schilderijen in Batavia. deel 2

Loos-Haaxman,  J. de

1941

Dagwerk in IndiŽ. Hommage aan een verstild verleden

Loos-Haaxman,  J. de

1972

Staats- en Administratief Recht van Nederlandsch-IndiŽ

Louter, J. de

1904

Het land onder de zon. Het IndonesiŽ van nu

Lubis, Mochtar

1981

Het land onder de regenboog; de geschiedenis van IndonesiŽ

Lubis, Mochtar

1984

IndiŽ verloren, rampspoed geboren

Maas, P.F.

1983

Wisseling van de wacht. IndonesiŽrs over de Japanse bezetting 1942-1945

Maier, Henk e.a. (red.)

1995

Honderd jaar Studie van IndonesiŽ 1850-1950

Maier, H.J.M. e.a. (sam.)

1976

Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie (incl.bijlagen)

Mansvelt, W.M.F.

1922

Tijdelijk Verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951

Manuhutu, W., H.Smeets

1991

Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1910-1953

Manusama, J.A.

1999

De Raad van Nederlandsch-IndiŽ in verband met het vraagstuk der reorganisatie van het Indisch Bestuur gedurende de jaren 1854-1893

Margadant, L.

1935

Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet

Markus, Nico (bezorgd)

1995

Van zachte wenk tot harde hand

Maters, Mirjam

1998

Habis Perkara. Verhalen over mensen uit een koloniaal verleden

Matthijs, Hein

1997

Een vallei in de steentijd

Matthiessen, Peter

1990

Djokja achter de horizon

Maurik, Henk van

1949

Indrukken van een TÚtÚk

Maurik, Justus van

19??

Tanda mata KNIL

Meel, P. van (samenst.)

1983

Tanda kehormatan KNIL

Meel, P. van

1985

Revolutie in Soerabaja, 17 augustus Ė 1 december 1945

Meelhuijsen, Willy

2000

Op de Waterscheiding (Een Nederlander in de kentering der Tijden (1906-1956)

Meer, H.J. van der

1993

Het Huis van Han, Honderd jaar Chinese geschiedenis in Nederland

Meeuwse, Karina

2000

Zuidoost-Azie 1930-1970

Mehden, Fred R. von der

1977

De Deli Spoorweg Maatschappij

Meijer, H.

1987

Den Haag-Djakarta, de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1962

Meijer, Hans

1994

In IndiŽ geworteld. De twintigste eeuw

Meijer, Hans

2004

Indische rekening. Indie, Nederland en de backpay-kwestie 1945-2005

Meijer, Hans

2005

IndiŽ en de Vliegende Hollander

Meijer, J.

1941

Oostindisch doof

Meijer, Remco

1995

De weg voor IndiŽ

Meijer Ranneft, J.W.

1945

De V.O.C. in AziŽ

Meilink-Roelofsz, M.A.P.e.a.

1976

Nederlandse Zeemansgraven, Tweede Wereldoorlog, deel 1 en 2

Melis, Ed, Wil v. Wamel

1988

Verzet contra de Japanse bezetting van Nederlands-IndiŽ in de Tweede Wereldoorlog

Melis, E., e.a. (red.)

1996

De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost BraziliŽ, 1641-1669

Mello, Evaldo Cabral de

2005

Nederlanders in BraziliŽ. (1624-1654)

Mello, Josť Antonio Gonsalves de

2001

Ik stond er bij; Het einde van ons koloniale rijk

Meulen, D. van der

19??

Dossier Ambon 1950. De houding van Nederland t. o.v. Ambon en de RMS

Meulen, E.I. van der

1981

Twee gouverneurs en een equipagemeester, in en om Malakka, 1778-1823

Meyer Timmerman Thijssen, D.

1991

A.W.F. Idenburg

Middelberg-Idenburg C.J.

1935

Twee achterlijke arbeidssystemen voor inboorlingen in Nederlandsch Oost- IndiŽ (Heerendienst en poenale sanctie)

Middendorp, W.

19??

Bevlogenheid en Onvermogen. Mr.J.H. Abendanon en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme

Miert, Hans van

1991

Een koel hoofd en een warm hart, Nationalisme, Javanisme en Jeugdbeweging in Nederlands-IndiŽ, 1918-1930

Miert, Hans van

1995

Borobudur

Miksic, John

1991

De VOC in de kaart gekeken 1602-1799

Mil, Patrick van e.a. (red.)

1988

Indische herinneringen uit de Van Heutsz-tijd, en andere verhalen

Miles

1933

Een 16e eeuwse Hollander in het verre oosten en het hoge noorden, J.G.van Linschoten

Moer, A. van der

1979

Chr. Snouck Hurgronje

Moereels, A.J.P.

1938

Arts en koopman in Japan. 1859-1874

Moeshart, H.J.

2001

Bakens verzetten. Topdiplomaat Van Roijen van schadebeperker tot conflictoplosser in de kwestie IndonesiŽ (1945-1949)

Molenaar, Arnout

2002

De afstand der Nederlandse bezittingen ter kuste van Guinea aan Engeland in 1872

Molema, A.M.P.

1954

Rondom de muiterij op ďDe Zeven ProvinciŽnĒ

Mollema, J.C.

1934

De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-IndiŽ, 1595-1597

Mollema, J.C.

1936

De reis om de wereld van Olivier van Noort, 1598-1601

Mollema, J.C.

1937

De Nederlandse Vlag op de WereldzeeŽn 1. Op gegist bestek

Mollema, J.C.

19??

De Nederlandse Vlag op de WereldzeeŽn 2. De vlag in sjouw

Mollema, J.C.

19??

De Nederlandsche Vlag op de WereldzeeŽn, met David Pietersz. De Vries in de vier werelddeelen

Mollema, J.C.

19??

IndonesiŽ, Chronologisch Documentair Overzicht

Mommersteeg,J.A. (samenst)

1947

Nederlandsch-IndiŽ en Japan, Hun betrekkingen in 1940-1941

Mook, H.J. van

1945

The Netherlands Indies and Japan; Their Relations 1940-1941

Mook, H.J. van

1944

IndonesiŽ, Nederland en de wereld

Mook, H.J. van

1949

Westerling's Oorlog

Moor, J.A. de

1999

'Met vriend die God geleide', Het Nederlands-Aziatisch postvervoer t.t.v. de VOC

Moree, Perry

1998

Dodo's en galjoenen, de reis van het schip Gelderland naar Oost-IndiŽ, 1601-1603

Moree, Perry (bezorgd)

2001

IndonesiŽ los van Holland. De CPN en de PKI in hun strijd tegen het Nederlandse kolonialisme

Morrien. Joop

1982

'Aroen', Jan Stam, rebel in IndonesiŽ en Nederland

Morrien. Joop

1984

IndonesiŽ laat me nooit meer los. Vijftig jaar antikoloniale strijd

Morrien. Joop

1995

Konst der stuurlieden; stuurmanskunst en maritieme cartografie 1540-2000

MŲrzer Bruyns, W.F.J.

2001

Vogelvrij, Het leven buiten de kampen op Java, 1942-1945

Moscou-de Ruyter, M.

1984

Opstand in het paradijs

Mossman, James

19??

Tropenkoorts, literaire bloemlezing

MŁller, John (sam.st.)

1995

Max Havelaar

Multatuli

1977

In het spoor van de Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600

Museum voor Volkenkunde Rotterdam

1986

IndonesiŽ. Een strijd om nationale identiteit.

Muskens, M.P.M.

1969

Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873

Naber, J.W.A.

1938

Het Aanzien  "Nederlands-IndiŽ"

Naeff, Frans

1978

Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch-IndiŽ vergeleken met het N.-Indisch Regeeringsreglement

Nederburgh, I.A. (bewerking)

1928

Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924

Nederlandsche Handel-Maatschappij

1924

Handboek van het Nederlandsch-Indisch Onderwijzers Genootschap

Neijenhuis, A.

1930

Java-Bali-kaart

Nelles

19??

Sumatra-kaart

Nelles

19??

Sulawesi-kaart

Nelles

19??

Kalimantan-kaart

Nelles

19??

Java + Nusa Tenggara-kaart

Nelles

19??

Irian Jaya / Maluku- kaart

Nelles

19??

Reis naar Java

Nicolson, Harold

1985

IndiŽ en de zee; De opleiding tot zeeman in Nederlands-IndiŽ 1743-1962

Nieborg, J.P.

1989

Batavia. Een koloniale samenleving in de 17e eeuw

Niemeijer, Hendrik E.

2005

Opvoeding tot autonomie. Philippijns onderwijsstelsel vergeleken met Ned. IndiŽ

Nieuwenhuis, G.J.

1923

Het Nederlandsch in IndiŽ

Nieuwenhuis, G.J.

1930

Bij het scheiden van de markt (bloemlezing)

Nieuwenhuys, R e.a.

1960

Van Roddelpraat en litteratuur

Nieuwenhuys, R.

1965

Het laat je niet los; Nederlandse letterkunde over IndonesiŽ van 1935 tot heden

Nieuwenhuys, Rob

1974

Wie verre reizen doet; Nederlandse letterkunde over IndonesiŽ tot 1870

Nieuwenhuys, Rob

1975

In de schommelstoel; Nederlandse letterkunde over IndonesiŽ van 1870 tot 1935

Nieuwenhuys, Rob

1975

Oost-Indische Spiegel

Nieuwenhuys, Rob

1978

Een beetje oorlog

Nieuwenhuys, Rob

1979

Leven tussen twee vaderlanden

Nieuwenhuys, Rob

1982

Het laat je niet los. Verhalen van Nederlandse schrijvers over IndonesiŽ

Nieuwenhuys, Rob(samenst.)

1985

De mythe van Lebak

Nieuwenhuys, Rob

1987

Tussen twee Vaderlanden

Nieuwenhuys, Rob

1988

Oost-Indisch Magazijn,De geschiedenis van de Indisch-Nederlandse letterkunde(19-188)

Nieuwenhuys, Rob

1990

De Bevrijding in de Oost

Nieuwenhuys, Rob, e.a.

1995

Tempo doeloe Ė een verzonken wereld. Komen en blijven.

Nieuwenhuys, Rob

1998

Tempo doeloe Ė een verzonken wereld. Met vreemde ogen

Nieuwenhuys, Rob

1998

Tempo doeloe Ė een verzonken wereld. Baren en oudgasten.

Nieuwenhuys, Rob

1998

Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea 1956

Nieuw-Guinea Instituut

1956

Onder de palmen

Nievelt, C. van

1983

Javaanse Adat

Nimpoeno, Raden S.

1945

Brieven van de thee

Noordervliet, Nelleke (sam.)

2004

Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het B.B. in Nederlands-IndiŽ

Nooteboom, C e.a.

1956

Inleiding tot de oude geschiedenis van den Indischen Archipel

Norder, J

1948

Anthony van Diemen

Norel, K.

19??

Acties in de archipel

Nortier, J.J.

1985

De Japanse Aanval op Ned. IndiŽ

Nortier, J.J.

1988

De Japanse Aanval op Ned. IndiŽ; deel 2: Borneo

Nortier, J.J.

1992

De Japanse aanval op Java

Nortier, J.J., P. Kuijt, P.M.H. Groen

1994

Van Overheersching naar Zelfregeering

Noto Soeroto, Raden Mas

1931

Nederland en IndonesiŽ

Noto Soeroto, Raden Mas

1941

Tropische vruchten

Nowak, Bernd, B. Schulz

1999

De Japanse Marineoperaties tegen Nederlands-IndiŽ (uit Japanse bron)

Nuboer, J.F.W.

197?

Kind van het Land

Oei Hong Kian

1998

Tropische groenten

Ochse, J.J., Jong, W. de

1941

Een groot Nederlander, Dr. H.Colijn

Offringa, B

1947

Den Vaderland Getrouwe

Oltmans, Willem L.

1973

Bon Voyage, Majesteit!

Oltmans, Willem L.

1995

Welkom thuis, Majesteit !

Oltmans, Willem L.

1995

Mijn vriend Sukarno

Oltmans, Willem

1995

Chaos in IndonesiŽ

Oltmans, Willem

1999

De oorlogsgravenstichting in 1988

Oorlogsgravenstichting

1989

De oorlogsgravenstichting in 1992

Oorlogsgravenstichting

1993

De oorlogsgravenstichting in 1993

Oorlogsgravenstichting

1994

De ontwikkeling van de nijverheid in IndonesiŽ

Oorschot, H.J. van

1956

De parels en de kroon. Het koningshuis en de koloniŽn.

Oostindie, Gert

2006

Vier eeuwen Nederland Japan. Kunst-Wetenschap-Taal-Handel

Opstall, Margot E. van, e.a.

1983

Het beleid der Commissie generaal

Oranje, D.J.P.

1936

Rijckloff Volckertsz van Goens. De carriŤre van een diplomaat. 1619-1655

Ottow, Willem Martin

1954

Het jongste verleden. Parlementaire geschiedenis van Nederland 1918-1940

Oud, P.J.

19??

Het Indonesische probleem. Nieuwe feiten.

Overdijkink, G.W.

1948

De Gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland

Overvoorde, J.C. e.a. (red.)

19??

Nieuw! Weten en geweten in de reclame, ook onder de gordel van smaragd

P. Drs.

1978

De rijst

Paerels, J.J.

1913

IndonesiŽ

Palte, J.G.L.  & Tempelman

1981

De avonturen van een VOC-soldaat; dagboek van Carolus Van der Haeghe, 1699-1705

Parmentier,J.,Laarhoven,R.

(inleiding.)

2002

Uitgevaren voor de Kamer Zeeland

Parmentier, Jan (red.)

2006

Jan Pieterszoon Coen en IndiŽ in zijn tijd

Pater, J.C.H. de

19??

Nederlanders in Japan, 1600-1854, De VOC op Desjima

Paul, H.

1984

De blanke Radja's van Sarawak. Een romantische droom, Borneo 1841-1946

Payne, Robert

1988

De Zuidmolukse republiek

Penonton, Bung

1974

Herman Willem Daendels (1762-1818)

Pereboom, F.,H.A.Stalknecht

1989

Kaart van Batam en Bintan

Periplus Editions

19??

Irian Jaya / Nieuw-Guinea

Periplus Editions

1990

Kalimantan (Borneo)

Periplus Editions

1991

Nusa Tenggara; Lombok tot Timor

Periplus Editions

1991

Maluku Ė De Molukken (reisgids)

Periplus Editions

1994

Java

Periplus Editions

1995

Indies Memorandum

Perron, E. du

1946

Henk Sneevliet, revolutionair-socialist in Europa en AziŽ

Perthus, Max

1976

Je moet nu gaan

Peters, H.C.

1990

De zorg voor de Volksgezondheid in Nederlandsch-IndiŽ

Peverelli, P.

19??

Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven IndiŽ 1852-1912

Pfeiffer, Ida e.a.

2003

Een vergeten beschaving. Het Rijk der Groot-Mogols in Voor-IndiŽ, 16e en 17e eeuw

Pitlo, R.W.H.

1958

Insulinde, schatten van de bodem

Ploeg, F.P.C.S. van der

193?

Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in IndonesiŽ

Pluvier, J.M.

1953

De Indonesische Revolutie (Spoorzoekers-serie)

Pluvier, J.M.

1970

Het Indonesisch Nationalisme (Spoorzoekers-serie)

Pluvier, J.M.

1972

IndonesiŽ: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme

Pluvier, Jan

1978

Nederland en het Tribunaal van Tokio

Poelgeest, L. van

1989

Indonesisch-Nederlands woordenboek

Poerwadarminta, W.J.S. e.a.

1950

In het land van de overheersers; IndonesiŽrs in Nederland 1600-1950

Poeze, Harry A. e.a.

1986

De roep om Merdeka

Poeze, Harry & H.Schulte Nordholt (red.)

1995

Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1799

Pol, Arent

1989

Istori-istori Maluku. Het verhaal van de Molukkers

Pollmann, Tessel,  J.Seleky

1979

De Indonesische Algemene Verkiezingen 1999

Pompe, Sebastiaan

1999

Maluco

Ponce de Lťon, Napolťon  Baccino

1992

Onder palmen en waringins

Poortenaar,J.,Coolhaas,W.P.

194?

Bestuur en bestel in IndiŽ

Poortman, C.

1946

Daglemier in Suid-Afrika. Oorsig van die Geskiedenis van Suid-Afrika, van die vroegste tye tot 1881

Preller, Gustav S.

1937

Een kwestie van kiezen

Princen, Poncke

1995

Adat en Islamietische Plichtenleer in IndonesiŽ

Prins, J.

1954

Voor Keizer en Koning, Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849, Comm-Gen. van N-I

Prins, Bart de

2002

Colijn. Momenten uit zijn leven.

Puchinger, G.

196?

Landvoogd en Minister

Puchinger, G.

1993

Het Boek der Indo's

Put, P. van der

1997

Ambitie en Onvermogen, Gouverneurs-generaal van Nederlands-IndiŽ, 1610-1796

Putten, L.P.van

2002

Ideaal en  Werkelijkheid, Gouverneurs-generaal in dienst van de Staat, 1796-1945

Putten, L.P.van

2003

Land en Volk van Nederlands-IndiŽ

Quanjer, Ph.C.A.J.

1933

Nederlandsch-IndiŽ in den Tweeden Wereldoorlog

Quispel, H.V.

1945

Beelden van de Japanse bezetting van IndonesiŽ

Raben, Remco (red.)

1999

Nederlanders in West-Afrika, 1600-1650

Ratelband, Klaas

2000

De zegenrijke heeren der wateren, irrigatie en staat op Java, 1832-1942

Ravesteijn, Wim

1997

Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands/IndiŽ en IndonesiŽ 1800/2000

Ravesteijn, Wim en Jan Kop (redactie)

2004

Geschiedenis der Koloniale Politiek van de Republiek der Vereenigde Nederlanden

Rees, O. vcan

1868

De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863, Eerste deel A

Rees, W.A. van

1865

De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863, Eerste deel B

Rees, W.A. van

1865

Malino maakt historie

Reg. Voorl. Dienst

1946

IndonesiŽ in het Parlement mei 1946

Reg. Voorl. Dienst

1946

Denpasar bouwt een huis

Reg. Voorl. Dienst

1947

IndonesiŽ Herleeft! Economisch herstel en wederopbouw in vogelvlucht

Reg. Voorl. Dienst

1948

Chronologisch Overzicht van de ontwikkeling van het Indonesisch vraagstuk in de Nationale en Internationale politieke verhoudingen (14-08-1945/01-01-1949)(01-01-1949/15-08-1949)(15-08-1949/27-12-1949)

Reg. Voorl. Dienst

1949

Vrouwen in de Nederlandse koloniŽn

Reijs, Jeske, ea.

1986

Atjeh, Atjeh!

Rep, Jelte

1996

Koers West

RepatriŽringsdienst

194?

IndonesiŽ van stad tot kampung

Rietbergen, Dick

198?

De Eerste Landvoogd Pieter Both (1568-1615), GG van Nederlands-IndiŽ (1609-1614)

Rietbergen, P.J.A.N.

1987

Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799

Rietbergen, Peter

2003

Herman Willem Daendels, 1762-1818

Rijksmuseum Amsterdam

1991

Linggadjati

Rijksuitgeverij (uitg.)

1946

's Lands Plantentuin, Buitenzorg 1817-1992, Kebun Raya, Bogor

Rijnsberg, Theo F.

1992

Java, het laatste front. De sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java

Rinzema, W.

2000

Journalistieke Herinneringen

Ritman, J.H.

1980

Piekerans van een straatslijper, deel I

Robinson Tjalie

19??

Piekerans van een straatslijper, deel II

Robinson Tjalie

19??

Piekerans van een straatslijper

Robinson, Tjalie

1976

Moesson 05-1999

Robinson

1999

De schipbreuk van de Batavia 1629

Roeper, V.D. (ingeleid door)

1994

In dienst van de Compagnie; Leven bij de VOC in honderd getuigenissen (1602-1799)

Roeper, V & R.van Gelder

2002

De jacht op sandelhout

Roever, Arend de

2002

Vliegen naar de Oost, geschiedenis van de luchtlijn Nederland-Java 1924-1935

Rol, Henk

1980

Zeeuwen en de VOC

Roos, Doeke

1987

Japan en de industrialisatie van Nederlandsch-IndiŽ

Roos, H.

1935

De specerijen van Nederlandsch-IndiŽ

Rowaan, P.A.

1942

Het lied en de waarheid

Ruebsamen, Helga

1997

De randgebieden; Sumatra, Nias, Jakarta

Ruys, Kees

1998

Onbetreden Paden, De Baduy van West-Java

Ruys, Kees

2001

Souvereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ

Ruijs de Beerenbrouck, G.A.M.J.

1950

Emaneul Rodenburg, of wat er op het eiland Bali geschiedde in 1597

Saher, Herbert von

1986

Vijftien jaar Boven-Digoel

Salim, I.F.M.

1973

Het woordenboek van Jan Soldaat in IndiŽ

Salleveldt, Henk

1980

Algemene Problematiek van de Ontwikkelingslanden: IndonesiŽ

Sanders , A.F.& Trommar

1988

VOC-dienaar in India; Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogol

Santen, H.W. van

2001

Sneevliet, rebel

Santen, Sal

1971

Eťn met ons IndiŽ

Saunders, J.M.L.

1941

Last van de oorlog. de Nederlandse oorlogsmisdaden en hun verwerking

Scagliola, Stef

2002

Onrust, het Nederlandse Duivelseiland

Schaap, Dick

2002

Jan Compagnie

Schendel, Arthur van

1940

Operatie Neushoorn

Schenkel. R.

19??

Het dagboek van Schermerhorn. Eerste deel

Schermerhorn, W.

1970

Het dagboek van Schermerhorn. Tweede deel

Schermerhorn, W.

1970

Spoor, onze generaal

Schilling, Ton

1953

Macht in de zeventiende eeuw. Engeland en Nederland kwantitatief bekeken.

Schipper, Hans

2001

Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht  van toepassing op de dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie

Schmitz, J.P.G.

1938

Wegwijzer voor katholieken, die voornemens zijn naar IndiŽ te vertrekken

Schnebbelie, P.J.F.J.

1927

Op reis met de 'Special Party'. Oorlogs- en kampherinneringen

Scholten, P.

1971

Boven-Digoel. Het land van communisten en kannibalen

Schoonheyt, L.J.A.

1940

De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-IndiŽ

Schoute, D.

1929

Dwaalsporen, Oorlogsmisdaden in Nederlands-IndiŽ 1945-1949

Schouten, Ted

1995

In de worsteling om de wereld (Batak-Zending)

Schreiner, W.

1927

IndonesiŽ, Landenreeks

Schulte Nordholt

1991

IndonesiŽ, Landenreeks

Schulte Nordholt

1995

Het dagelijks leven in IndiŽ 1937-1947, Brieven van O. Schulte Nordholt-Zielhuis

Schulte Nordholt-Zielhuis, O

1999

IndonesiŽ í45-í49. De dilemmaís van Generaal Spoor, de methodes van kapitein Westerling.

Schumacher, Peter

1980

De heilige Franciscus Xaverius.De Apostel van IndiŽ en Japan

Schurhammer, G.

1927

Abdulgani; 70 jaar  nationalist van het eerste uur

Schuuring, Casper

2003

Aanpassen aan Holland. Onderzoek naar Indische Nederlanders en hun beleving van de repatriŽring 1950-1963

Schuurmans, Paulien

2002

De Nederlandse Patriotten en de koloniŽn

Schutte, G.J.

1974

Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de VOC

Schutte, G.J.

2002

Ronde Tafel Conferentie ís Gravenhage 1949. Feiten en Documenten

Secretariaat-generaal van de Ronde Tafel Conferentie

1949

Resultaten van de Ronde Tafel Conferentie, zoals aanvaard tijdens de Tweede Algemene Vergadering 2 november 1949

Secretariaat-generaal van de Ronde Tafel Conferentie

1949

Het Koninklijk Nederlandsch-Indische leger in de strijd tegen Japan

Sectie XV

194?

Nederlanders ontdekken AustraliŽ

Sigmond, J.P. e.a.

1993

Wie komt daar aan op die olifant? (Een 16e eeuws taalgidsje en het verhaal van de gevangenschap van Frederik de Houtman in IndiŽ)

Sijs, Nicoline van der (red.)

2000

Het laatste jaar van de Indonesische vrijheidsstrijd 1948-1949

Simatupang, T.B.

1985

Advocaat~Soldaat, oorlogsherinneringen

Sinninghe Damstť, J.S.

1999

Onze strijd

Sjahrir, Soetan

1946

Indonesische overpeinzingen

Sjahrir, Soetan

1987

Jan Pietersz. Coen. Drama in elf taferelen

Slauerhoff, J.

1948

De Indonesische quaestie. De wordingsgeschiedenis der souvereiniteitsoverdracht

Smit, C

1952

Het Akkoord van Linggadjati, uit het dagboek van W. Schermerhorn

Smit, C

1959

De liquidatie van een imperium, Nederland en IndonesiŽ 1945-1962

Smit, C.

1962

De Dekolonisatie van IndonesiŽ

Smit, C.

1976

Soldaat Overzee

Smit, H.L. (uitg)

1948

Een stem uit het veld; herinneringen van de ritmeester-adjudant van generaal S.H. Spoor

Smulders, R.M.

1988

De Islam in Nederlandsch-IndiŽ

Snouck Hurgronje, C.

1913

Mekka

Snouck Hurgronje, Christiaan

2007

IndonesiŽ klaagt aan!

Soekarno

1931

Kartini, pionierster van de Indonesische onafhankelijkheid en vrouwenemancipatie

Soeroto, Sitisoemandari

1977

De Hollandsche Vrouw in IndiŽ

Soest, Ems I.H. van

19??

Nederlanders Japanners IndonesiŽrs. Een opmerkelijke tentoonstelling

Somers, E. en S.Rijpma (red)

2002

Nederlandsch- IndiŽ

Somers, Jan A.

2005

De geschiedenis van IndonesiŽ

Sporry, Bob Tadema

1984

Bougainville

Springer, F.

1981

Bandoeng-Bandung

Springer, F.

1993

J.P. Coen, dagen en daden in dienst van de VOC

Spruit, Ruud

1987

Het  Land van de Sultans, MaleisiŽ en het kolonialisme

Spruit, Ruud

1989

Een wijsgeer in het Oosten; Op reis door Java en Kalimantan

Staal, Frits

1988

EnquÍtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Militair beleid. Terugkeer naar Nederlandsch-IndiŽ. Deel 8A en B / Verslag, Bijlagen

Staatsuitgeverij (uitg.)

1956

Gedenkschrift KNIL

Stabelan

1990

Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisische Schiereiland in 1619 Ė idem in 1650-  De Compagnie buiten den Archipel in 1650.

Stapel, F.W.

1928

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ

Stapel, F.W.

1930

Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisische Schiereiland in 1684.

Stapel, F.W.

1931

Cornelis Janszoon Speelman

Stapel, F.W.

1936

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, deel 1

Stapel, F.W. (red.)

1938

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, deel 2

Stapel, F.W. (red.)

1938

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, deel 3

Stapel, F.W. (red.)

1939

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, deel 4

Stapel, F.W. (red.)

1939

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ, deel 5

Stapel, F.W. (red.)

1940

Gouverneurs-Generaal van Nederlandsch-IndiŽ

Stapel, F.W.

1941

Geschiedenis van Nederlandsch-IndiŽ

Stapel, F.W.

1943

De Oostindische Compagnie en AustraliŽ

Stapel, F.W.

1943

IndiŽ schrijft zijn eigen geschiedenis

Stapel, F.W., e.a.

1943

Ontsnapping van Java

Star, Cornelius van der

1989

Fat Man in Nagasaki, Nederlandse krijgsgevangenen overleefden de atoombom

Stellingwerff, J.

1980

De diepe wateren van Nagasaki / Roodharige vreemdelingen op Deshima

Stellingwerff, J.

1983

De parlementaire geschiedenis van het Indonesische vraagstuk

Stempel, A.

1950

Een glossarium van Zeventiende-eeuws Nederlands

Sterkenburg, P.G.J. van

1977

Herstel  of ondergang. De voorstellen tot redres van de V.O.C.

Steur, J.J.

1984

De VOC in bedrijf; 1602-1799

Stevens, Harm

1998

De Nederlands-Indische geschiedenis van de 19e en 20e eeuw in 100 verhalen

Stevens, Harm

2003

Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-IndiŽ en IndonesiŽ 1764-1962

Stevens, Th.

1994

Inleiding tot de kennis der bestuursinstellingen in vreemde koloniŽn

Stibbe, D.G.

1924

Memoires

Stikker, D.U.

1966

Jhr.Mr.Dr.A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer

Stikker, D.U.

1978

Kinderen van ons eigen volk; Nationale uitgave over de repatriŽring

Stockum, van (uitg.)

1959

Het geurend goud van Banda

Stok- Van Es, Ena

1989

Wat men in IndiŽ moet doen en laten

Stoke, Melis

1934

Van Wingewest naar Zelfbestuur in Nederlandsch-IndiŽ

Stokvis, J.E.

1922

Hollandse pioniers in BraziliŽ

Straaten, Harald S. van der

1988

Atlas Maluku

Straver, Hans, e.a.

1998

Kamptoestanden in Nederlands Oost- IndiŽ en Suriname 1940-1946

Stulemeyer, J.E.

1978

Het grondgebied van Nederlandsch  Oost-IndiŽ in verband met de Tractaten met Spanje, Engeland en Portugal

Sturler, J.E. de

1881

Cultuurgeschiedenis van IndonesiŽ, I,  De Hindu's

Stutterheim, W.F.

1951

Cultuurgeschiedenis van IndonesiŽ, II,  Het HinduÔsme in de Archipel

Stutterheim, W.F.

1951

IndonesiŽ na de Kontra-revolutie en zelfkritiek van de PKI

Suroso, Jusuf

1970

Vrouwen in IndiŽ

Swaan-Koopman, C.

1932

Iwan de Verschrikkelijke. Leven en werken van Dr. P.V.van Stein Callenfels

Swanenburg, B.D.

1963

In Leijdeckers Voetspoor, deel I

Swellengrebel, J.L.

1974

In Leijdeckers Voetspoor, deel II

Swellengrebel, J.L.

1978

De val van Singapore

Swinson, Arthur

1991

Onze bedienden in IndiŽ

Szťkely-Lulofs, M.H.

1946

Koelie

Szťkely-Lulofs, M.H.

1945

Rubber

Szťkely-Lulofs, M.H.

1959

De Hongertocht

Szťkely-Lulofs, M.H.

1984

Doekoen

Szťkely-Lulofs, M.H.

2001

Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater, Banten 1600-1750

Talens, Johan

1999

De onderontwikkelde vrijheid. Indonesia toen en nu

Tas, Sal

1973

Smeltkroes Batavia, Europeanen en Euroaziaten in de Nederlandse vestigingen in AziŽ

Taylor, Jean Gelman

1988

Leerboek Bahasa Indonesia - sleutel

Teeuw, A

1971

Leerboek Bahasa Indonesia

Teeuw, A.

1971

De val van Nederlands-IndiŽ

Teitler, G. e.a.

1982

De Kolonels en Generaals van het KNIL

Teitler, G.

1982

De Indische Defensie en de bezuinigingen

Teitler, G.

1985

De Politionele Acties (afwikkeling en verwerking)

Teitler , G. & Hoffenaar

1990

Vlootvoogd in de knel (Vice-admiraal A.S.Pinke)

Teitler, G.

1990

Ambivalentie en aarzeling

Teitler, G.

1994

Het einde van de Padrie-oorlog. Het beleg en de vermeestering van Bonjol 1834-1837

Teitler, G.

2004

In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen

Termorshuizen, Gerard(sam)

1993

Rondom Daum

Termorshuizen, Gerard (red.)

1997

Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905

Termorshuizen, Gerard

2001

Buitenlandse getuigen van onze koloniale expansie

Terpstra, H.

1944

De Nederlanders in Voor-IndiŽ

Terpstra, H.

1947

Jacob van Neck, Amsterdams Admiraal en Regent

Terpstra, H.

1950

De Slag in de Javazee

Thomas, David A.

19??

Het gebouw van Nederland. Nederlandse paviljoens op der wereldtentoonstellingen 1910-1958

Thoor, Marie-ThťrŤse van

1998

Indonesisch-Nederlands woordenboek

Tichelaar

1997

Henk Sneevliet. Een politieke biografie

Tichelman, Fritjof

1974

Archipel-Varia

Tichelman, G.L., en C.W. Wormser

1942

Wordend IndonesiŽ

Tichelman, G.L.  & H. van Meurs(red.)

1948

Batavia bij nacht. Bloei en ondergang van het Indonesisch roverswezen in Batavia en de Ommelanden 1869-1942

Till, Margreet van

2006

Ons Indisch Boekje; een bundel praatjes bij plaatjes over IndiŽ. Deeltje II

Tillema, H.F.

1941

Indisch Licht. Een halve eeuw steun aan oorlogsgetroffenen uit IndiŽ

Tinnemans, Will

1997

De Korea-oorlog-2; Amerika betaalt zijn fouten, Pearl Harbour

Tobback, A.

19??

De Korea-oorlog-3; De Japanse expansie plannen Operatie "Southern Area"

Tobback, A.

19??

De Korea-oorlog-4; De vruchten van de Japanse blitzkrieg

Tobback, A.

19??

Kind van alle volken

Toer, Pramoedya Ananta

1983

Aarde der Mensen

Toer, Pramoedya Ananta

1985

Voetsporen

Toer, Pramoedya Ananta

1986

Het glazen huis

Toer, Pramoedya Ananta

1988

Guerilla-familie

Toer, Pramoedya Ananta

1995

De Pionier. Biografie van Tirto Adhisoerjo

Toer, Pramoedya Ananta

1988

Verhalen van Djakarta

Toer, Pramoedya Ananta

2002

Tussen banzai en bersiap

Touwen-Bouwsma, Elly

1996

Nederland in de Oost, reisindrukken

Treub, M.W.F.

1923

Het gist in IndiŽ; een analyse der hedendaagsche inlandsche beweging

Treub, M.W.F.

1927

Indische Burgerschapskunde

Tromp, P.

1934

De Atjehers van Snouck Hurgronje

Trouwborst, A.A.

1993

Koloniale macht. De blanke wereldheerschappij in gevaar?

Tuinzing, A.J.

1936

Jan Pieterszoon Coen. Bedwinger van IndiŽ

Tulkens, Joyce

2007

Marsbevel op Java; Aan- en Afvoertroepen april 1946-juli 1949

Tulp, Gerrit

1989

Specerijen. Een geschiedenis van verlokkingen en verleiding

Turner, Jack

2005

De pen in gal gedoopt

Tuuk, H.N.van der

1962

Twee zijden van een waterscheiding

Utrecht, Elien

1991

IndonesiŽ's nieuwe orde. Ontbinding en neokolonialisme

Utrecht, Ernst

1970

Ambon

Utrecht, Ernst

1971

De Verliezers. IndonesiŽ op het tweede gezicht

Vaders, Ger

1993

Wettig Opium

Vanvugt, Ewald

1985

Het Dubbele Gezicht van de Koloniaal

Vanvugt, Ewald

1988

Bloed aan de klomp

Vanvugt, Ewald

1989

De Schatten van Lombok

Vanvugt, Ewald

1994

Nestbevuilers

Vanvugt, Ewald

1996

Zwartboek van Nederland overzee

Vanvugt, Ewald

2002

1945 Nederlandsch IndiŽ

1949 IndonesiŽ

1969 Achter het nieuws

VARA

1969

De Ontdekking van de Zeeweg naar IndiŽ

Vasco da Gama

1991

Molukkers in Nederland. Een probleeminventariserend onderzoek

Veenman, J., L.G. Jansma

1981

Producten van Nederlandsch-IndiŽ

Veer, K. van der

1942

Vriend en vijand in de kolonie

Veer, Paul van 't

1956

Geen blad voor de mond

Veer, Paul van 't

1958

Nieuw-Guinea tegen wil en dank

Veer, Paul van 't

1960

Daendels, Maarschalk van Holland

Veer, Paul van 't

1963

Soekarno

Veer, Paul van 't

1964

De Atjeh-Oorlog

Veer, Paul van 't

1969

Een Indische Liefde, P.J. Veth (1814-1895), en de inburgering van Nederlands-IndiŽ

Velde, Paul van der

2000

De Japanse burgerkampen

Velden, D. van

1977

Westerling "De Eenling"

Venner, D.

1982

Tot welzijn van Java

Verhoeven, J.

?

Van ĎEerste Schipvaartí tot  Ďlaatste bastioní. De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-IndiŽ

Verkuil, D. e.a.

2006

De achtergrond van het Indonesische vraagstuk

Verkuyl, J.

1946

IndonesiŽ. Ons meest nabije naaste in AziŽ

Verkuyl, J.

1974

De Indische Zeeherberg, De stichting van Zuid-Afrika door de VOC

Verstegen, Math

2001

Kaapstad, een onwettig kind van de VOC

Verstegen, Math

2002

Sicco Roorda van Eysinga. Zijn eigen vijand

Vervoort, Hans

1979

Vanonder de koperen ploert

Vervoort, Hans

1988

Het Leven in Nederlandsch-IndiŽ

Veth, B.

1900

Bali, een gecreŽerd paradijs

Vickers, Adrian

1997

Raden Adjeng Kartini

Vierhout, M.

1943

We vlogen naar Java. Herinneringen aan twintig vliegjaren

Viruly, A.

1949

En nog steeds hebben wij twee vaderlanden

Visser, Carolijn & S. Malko

1994

Groeten van Java. Ontmoetingen met het moderne IndonesiŽ.

Visser, Hans G.

1989

IndiŽ in Holland. Schrijvers over hun Rijk van Insulinde

Visser, Hans G.

1992

Veelvuldig voorkomende speciale delicten uit het Wetboek van Strafrecht voor Ned.-IndiŽ

Visser, J.

1926

Jakarta, Jakarta. Reportages uit IndonesiŽ

Vlasblom, Dirk

1993

Geschiedenis van den Indischen Archipel

Vlekke, B.H.M.

1947

Batavia / Djakarta / Jakarta

Vletter, M.E. de, e.a.

1997

De opkomst van het indocentrisch geschiedbeeld

Vogel, Jaap

1992

IndiŽ gisteren en heden

Vollenhoven, C. van

1922

De IndonesiŽr en zijn grond

Vollenhoven, C. van

1932

Staatsrecht Overzee

Vollenhoven, C. van

1934

Adat-recht der Christen-Inlanders

Vollenhoven, C. van

1935

De VOC op zoek naar de Goud- en Zilvereilanden

Vonk, P.G.

1997

Indisch getij, Hollandsche bakens

Voortland, A en W.G.N. de Keizer

1944

En nu ÖÖ.. IndiŽ

Voortland, A en W.G.N. de Keizer

1944

Mercantilisme en Koloniale Expansie

Vrankrijker, A.C.J. de

1941

De Deftige Kolonie en andere verhalen

Vredenbregt, Jacob

1988

De Staatsgreep. Kroniek

Vredenbregt, Jacob

1992

Culturele aspecten in de verhouding Nederland-IndonesiŽ

Vries, D. de

1997

Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901

Vries, D.H. de

1996

Wereldwijd bankieren.ABN AMRO 1824-1999

Vries, Joh. de     e.a.

1999

Slavenhalers en Slavenhandel

Vrijman, L.C.

1943

Verzameld werk: Duizend eilanden, Het laatste huis van de wereld, Het hout van Bara

Vuyk, Bep

1981

Reis naar het "Vaderland in de verte"

Vuyk, Bep

1983

Weerzien met IndiŽ, deel I

Waanders uitgevers

1994

Weerzien met IndiŽ, deel II

Waanders uitgevers

1995

Weerzien met IndiŽ. Register, met "Het beeld van Tempo Doeloe"

Waanders uitgevers

1996

De VOC in Zeeland

Wagenaar, L.J.

????

In het kielzog van de VOC

Wagenaar, Lodewijk

1996

Besturen Overzee

Wal, S.L. e.a.

1977

Vrouwen uit den Compagnieís Tijd

Wall, V.I. van der

1928

Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941

Walraven, W.

1966

De opleiding van Nederlandse bestuursambtenaren in IndonesiŽ

Warmenhoven, A.A.J.

1976

Van Oost naar West, relaas van de repatriŽring van 1945 tot en  met 1966

Wassenaar-Jellesma, H.C.

1969

De wereld van de Wayang

Wassing, Renť S.

1983

Adoeh, IndiŽ! Het beste van Hein Buitenweg.

Wassing, Renť-Rita  Wassing-Visser

1992

Zee- en Landtransport in het Postverkeer met het voormalige Nederlands-IndiŽ

Weber, R.E.J.

1966

Een jaar aan boord H.M. Siboga

Weber-Van Bosse, A.

2000

Aan de wieg van een natie.  Herinneringen aan IndonesiŽ

Weisglas, Max

1995

Soekarno's duizend eilanden

Weiss, Carl

1964

Gouden Handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden

Wennekes, Wim

1996

Koninklijke woorden over Nederland-IndonesiŽ van Hare Majesteiten Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana

Wereldbibliotheek-Vereniging

1950

Ketters en kwezels Regenten en rebellen

Wertheim W.F. en A.H. Wertheim-Gijse Weenink

1968

Tien jaar onrecht in IndonesiŽ. Militaire dictatuur en internationale steun

Wertheim, W.F. e.a.

1976

Vier wendingen in ons bestaan. IndiŽ verloren, IndonesiŽ geboren

Wertheim, Wim en Hetty Wertheim-Gijse Weenink

1991

IndonesiŽ, van Vorstenrijk tot neo-kolonie

Wertheim, W.F.

1992

IndiŽ verloren, rampspoed geboren

Wesseling, H.L.

1995

Een geestdriftig Nederlander, Johannes van den Bosch

Westendorp Boerma, J.J.

1950

Mijn memoires

Westerling, R.P.P.

1952

Vademecum van de Oost- en Westindische Compagnie

Wiechen, Peter van

2002

Naar Oost en West; Proeve van visuele aardrijkskunde over Ned.-IndiŽ en West-IndiŽ

Wijdeveld, W.A.

1931

Tot in de verste uithoeken; Gouvernements Marine 1815-1962

Wijn, J.J.A. (red.)

1998

De Gezaghebbers der  Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in AziŽ

Wijnaendts van Resandt, W.

1944

Pangkal Pinang, Werkelijkheidszin der  minderheden

Wijnen, D.J. van; RVD

1946

The East India Company

Wild, Antony

2000

Het Onbekende Vaderland

Willems, Wim

1994

Het einde van IndiŽ; Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie

Willems, Wim en Jaap de Moor

1995

Uit IndiŽ geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis

Willems, Wim e.a.

1997

De uittocht uit IndiŽ 1945-1995

Willems, Wim

2001

Met de Mariniersbrigade in Oost-Java

Wilmar

19??

Krakatau. De dag dat de wereld ontplofte 27 augustus 1883

Winchester, Simon

2005

De militaire loopbaan van den Luitenant-generaal Karel van der Heyden

Winckel, L.F.A.

18??

Geschiedkundige Atlas van Nederland. Zuid-Afrika onder Nederlandsch Bewind

Winter, P.J. van

1936

Natuur en menschen in IndiŽ

Wit, Augusta de

????

Gedenkboek van het K.N.I.L., 1911-1961 (vereniging Madjoe)

Witkamp F. e.a. (red.)

1961

Krijgsgevangenen in de Pacific-oorlog (1941-1945)

Witsen, E. van

1971

J.B. van Heutsz

Witte, J.C.

1976

Een onderneming van landsbelang. Oprichting van de VOC in 1602

Witteveen, Menno

2002

Vlootverhoudingen in het verre oosten (USA, Japan, Engeland, Ned.IndiŽ)

Wolf, A.L. de

194?

Als officier van gezondheid naar Nederlands-IndiŽ

WÝller, Johan

19??

Kamus Praktis, praktisch woordenboek Ned.-Ind., Ind.-Ned.

Wolters (uitg.),J.Muh.Arsath Ro'is

1995

Ontginners van Java

Wormser, C.W.

19??

Frans Junghuhn

Wormser, C.W.

194?

Journalistiek op Java

Wormser, C.W.

194?

Drie en dertig jaar op Java, deel I,  In de rechterlijke macht

Wormser, C.W.

194?

Drie en dertig jaar op Java, deel II, In de bergen

Wormser, C.W.

194?

Drie en dertig jaar op Java, deel III, In het dagbladwezen

Wormser, C.W.

194?

Zůů leven wij in IndiŽ

Wormser, C.W.

1943

IndiŽ-Vaart

Wormser, C.W.

1946

Wat IndiŽ ontving en schonk

Wormser, C.W.

1946

Adat of recht

Wormser, C.W.

1946

Coen, Consequent Koopman

Woude, Johan van der

1937

Coen, Koopman van Heeren Zeventien

Woude, Johan van der

1948

Insulinde, Schetsen van Land en Volk van Nederlandsch-IndiŽ

Wouters, D.

1924

Klaar voor onderwater! Met Hr.Ms."K XVIII" langs een omweg naar Soerabaja

Wytema, M.S.

1936

Enkele gedachten over de economische betekenis van het verlies van IndonesiŽ

Wytze Gorter

1960

De Nederlandse ontmoeting met AziŽ, 1600-1950

Zandvliet, Kees (red.)

2003

Vermetel voorgeslacht

Zee, Daan van der

19??

Kartini, een baanbreekster voor haar volk

Zeggelen, Marie C. van

1945

Oude Glorie

Zeggelen, Marie van

1989

Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West- 

IndiŽ.

Zendingsbureau der samenwerklende zendingscorporaties

1937

Sumatraantjes

Zentgraaff, H.C. e.a.

1947

Eindstrijd en ondergang van de Indische Bestuursdienst, 1945-1950

Zijlmans, G.C.

1985

De zon tegemoet; de eerste officiŽle postvlucht naar IndiŽ

Zimmerman, A.

1928

Twee jaar seksi Belanda. Een professor in IndonesiŽ

Zoest, Aart van

1991

Naar de Oost!

Zonneveld, Peter van

1996

Passagiersschepen uit Nederland. De oceaanlijners van ca. 1880 tot heden

Zuidhoek, Arne

2000

Indisch Letterland. Verhalen uit twee eeuwen Nederlands/Indische literatuur

Zuidinga, Robert-Henk  (sam)

1987

Verloren tropische Zaken, Opkomst en Ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ

Zwaag, Jaap van der

1991

Soldaat in IndiŽ. De geschiedenis van een peleton.

Zwaan, J.

1969

Nederlands-IndiŽ 1940-1946, Gouvermenteel intermezzo 1940-1942

Zwaan, Jacob

19??

Nederlands-IndiŽ 1940-1946, Japans intermezzo 9 maart 1942-15 augustus 1945

Zwaan, Jacob

19??

Oorlog en verzet in Nederlands-IndiŽ 1941-1949 en de voorlichting aan de na-oorlogse generaties

Zwaan, J., e.a.

1989

Er  waren er die niet gingen

Zwart, Henny

1995

Front IndiŽ. Hugo Wilmar, ooggetuige van een koloniale oorlog

Zweers, Louis

1994

IndiŽ voorbij

Zweers, Louis

1998

De crash van de Franeker, een Amerikaanse persreis naar Ned.-IndiŽ in 1949

Zweers, Louis

2001

Het Koninklijk Nederlands-Indische Leger

Zwitser & Heshusius

1977

 

 

 

Verder zijn mij zeer van nut:

Oosthoek Encyclopedie 1-15 Oosthoek 1959-1964
Historische WP Encyclopedie 1-3 Elsevier 1957-1959
Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal 1-2 Martinus Nijhoff 1970
Volledig Woordenboek der Nederlandsche Taal R.K. Kuipers

1893

Terug naar de startpagina